Antradienis, vasario 20, 2018
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Gimnazijos merginų krepšinio komandos laimėjimai

Sveikiname mūsų gimnazijos krepšininkes Livetą Aleksiūtę (I b), Ievą Baltrukonytę (Ib), Brigitą Petrauskaitę (Ib), Austėjią  Andrijauskaitę (Ia), Urtę Narmontaitę(Ia), EvąRubinaitę (Ic), Eveliną Virketytę (Ic), Beatričę Lingytę (Id), laimėjusias I- ąją vietą Telšių rajono mokinių krepšinio pirmenybėse, Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse krepšinio varžybose I-ąją vietą ir Lietuvos mokyklų žaidynių merginų krepšinio tarpzoninėse varžybose  III – ąją vietą.

Respublikinis moksleivių konkursas „Jūrų keliais“

unnamed SmallBalandžio 28 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko konkursas „Jūrų keliais“, kuriame dalyvavo 12 komandų iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Žemaitės gimnazija šiame konkurse dalyvavo pirmą kartą, tačiau, kaip nutarė, ne paskutinį.

Didžiulis būrys konkurso dalyvių gyveno vienu tikslu: išgyveno pačias gražiausias akimirkas LAJM! Virš 200 dalyvių dalyvavo rungtyse, mėgavosi nauja patirtimi. Gimnazijos komanda užsivadinusi  „ Keiti žemaite“ konkursui ruošėsi labai atsakingai: vyko į Telšių gaisrinę, mokėsi suteikti pirmąją pagalbą, rišo jūrinius mazgus, mokėsi signalines jūrų vėliavų reikšmes ir atliko kitas užduotis.

„Keiti žemaite“  komandai sekėsi, jie papuolė tarp prizininkų, bet, manome, kad pralaimėjusių šiame konkurse nėra, nes visos komandos praėjo vandenį ir dūmus, išgelbėjo nukentėjusius, įveikė vandenynus ir nugalėjo savo baimes ir nepasitikėjimą.

Komandą subūrė ir ruoštis konkursui padėjo mokytoja Aurelija Šviežikienė. Komandą iki galo lydėjo ir ruoštis padėjo karjeros koordinatorė Rosita Gaižauskienė. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Urvakienė pamokė teikti pirmąją pagalbą. Visi komandos nariai dirbo vieningai ir tikslingai!

Mokomės keliaudami

20170429 112020 SmallPaskutinįjį balandžio savaitgalį didelis būrys pirmokų su savo auklėtojomis S. Albrikiene ir R. Blaževičiene išvyko į Varšuvą. Kokiu tikslu? Smagiai mokytis. Vaikščiodami po Varšuvos senamiestį mokiniai susipažino su miesto istorija nuo Renesanso epochos iki Antrojo pasaulinio karo. Vėliau užsukę į Technikos muziejų analizavo motociklų, skraidyklių, kompiuterių ir kitų mokslo išradimų istorinę raidą. Antrąją dieną įdomybės laukė fizikos, biologijos ir kitų gamtos mokslų mėgėjų – pirmokai vyko į garsųjį Koperniko muziejų.  Interaktyvūs eksponatai tikrai nebuvo nuobodūs net humanitarams. Čia visi rado veiklos ir įdomybių, kurios  paskatino grįžus  konsultuotis su dalykų mokytojais. Aišku, kelionės – ne tik pažinimas, bet ir džiaugsmingas laikas, praleistas su draugais, smagūs nuotykiai, todėl pirmokai jau svajoja apie kitas išvykas.

Užsiėmimas psichologijos laboratorijoje

20170424 123526 SmallŽmones jau nuo seno domino klausimas, kaip atpažinti meluojantį žmogų. Todėl jau senovėje buvo naudojami įvairūs metodai, padedantys išaiškinti, kada žmogus sako netiesą. Balandžio 24 d. Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai turėjo galimybę pabuvoti Klaipėdos Universiteto psichologijos laboratorijoje, kur asistentės Rimantė Šniuolytė-Novikovė ir Raimonda Sadauskaitė supažindino gimnazistus su melo detektoriaus veikimo principais. Mokiniai turėjo galimybę patys išbandyti melo detektorių būdami tyrėjais ir tiriamaisiais. Pats tyrimas, kad ir koks įdomus bebūtų, užima mažiausią laiko dalį. Daugiausia laiko sugaištama interpretuojant gautus rezultatus. Taigi, dauguma  gimnazistų su užduotimi susidorojo puikiai ir išsiaiškino, kada tiriamasis sakė netiesą. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais bei įgyta nauja patirtimi.

Psichologijos mokytoja Isidora Stonienė

Telšių Žemaitės gimnazijoje – svečiai iš Lenkijos!

Kovo 23-28 dienomis į mūsų gimnaziją atvyko Lenkijos mokinių ir mokytojų delegacija. Tai buvo atsakomasis vizitas: kovo mėnesį mūsų mokiniai  svečiavosi Minsk Moroniecki mokykloje, jau ne pirmus metus dalyvaujančioje šiame projekte. Svečiai  visą savaitę kartu su mumis mokėsi  užsienio kalbų, renginio  „Diena su knyga“ metu skaitėme A. Mickevičiaus eilėraščius apie meilę lenkų ir lietuvių kalbomis. Laisvalaikiu aprodėme Klaipėdos miestą ir Oginskių dvarą Plungėje.  Žinoma,  supažindinome juos su Telšių miestu, jo įžymybėmis , paslaptimis su žemaičių kultūra ir tradicijomis, o galiausia visi kartu, pasiskirstę į grupes, dalyvavome orientacinėse varžybose. Visi likome patenkinti nuostabiai praleistu laiku drauge ir įgijome patirties tiek svetur, tiek ir priimdami svečius.  

                                                                                                                                                           Beatričė Bergaudaitė, IIc

Praktinės savęs pažinimo pamokos

009 SmallBalandžio 26 dieną Gečtalto terapijos specialistė Inga Motuzaitė vedė praktinį užsiėmimą II-III klasių mokiniams. Užsiėmimo metu gimnazistai atliko pratimus, kurie leido pamatyti, kokios yra asmeninės kontakto ribos, kokį mus mato kiti, koks „aš“ esu santykyje su kitais. Kaip teigia specialistė, Geštalto terapija naudojama bendram asmenybės augimui ir ugdymuisi.

Pirmasis konkurso „Iš praeities per dabartį į ateitį“ etapas

058 SmallŠiais metais yra minimas Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus. Telšių rajono istorijos ir tikybos mokytojų metodinių būrelių tarybos, norėdamos paskatinti labiau domėtis mokinius savo krašto ir tikėjimo istorija, organizuoja šiai sukakčiai skirtą Linksmųjų ir išradingųjų  konkursą (LIK-ą) „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Pirmasis konkurso etapas  balandžio 19 d. vyko mūsų gimnazijoje. Jame dalyvavo visų keturių pirmų klasių mokinių komandos. Šį integruotą istorijos- tikybos konkursą su savo mokiniais ruošė istorijos ir tikybos mokytojai. Vyko apylygė kova ir net dvi komandos ( Ic kl. ir Id ) surinko vienodai balų. Nuspręsta, kad Žemaitės gimnazijai antrame rajoniniame etape atstovaus jungtinė šių klasių komanda.

Palydėti į šv. Velykas

Šiais metais į šv. Velykas buvome palydėti ne tik tradicinių šv. Mišių už mūsų gimnazijos bendruomenę  mūsų kaimynystėje baltuojančioje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, bet ir svečio kunigo iš Vilniaus Juliaus Sasnausko, OFM, kurį  klebonas prel. Juozas Šiurys pakvietė į savo parapiją vesti Gavėnios rekolekcijų ir atlydėjo į mūsų mokyklą susitikti su mokiniais, kuriems tuo metu vyko tikybos, etikos ir istorijos pamokos. Istorijos mokytoja Vilija Vaičiulienė sakė, kad sužinojusi, jog buvęs disidentas atvyksta į Telšius, net visą pamoką skyrė, kad supažindintų mokinius su šia asmenybe. Kun. Julius Sasnauskas, dar mokydamasis Vilniaus Antano Vienuolio mokykloje,  įsijungė į disidentinį judėjimą, vadovaujamą Antano Terlecko,  21 metų amžiaus buvo nuteistas už “antitarybinę” veiklą ir išbuvo tremtyje 5 metus. Jis sakė, kad Telšiai labai svarbūs jo gyvenime, nes būtent čia, mūsų šv. Antano Paduviečio katedros zakristijoje, jis davė pranciškono įžadus. Tačiau labai daug apie save pasakoti ir atvirauti svečias nebuvo linkęs. Jis labai kukliai apie save pasakė, kad nieko didvyriško jis nenuveikė, tiesiog natūraliai taip gavosi ir jo paaugliškas maištas savaime peraugo į kovą prieš to meto melo ir priespaudos sistemą.

Su dideliu užsidegimu jis kalbėjo apie artėjančių šv. Velykų prasmę, apie tuos jį be galo žavinčius paradoksus, kurių pilnas mūsų tikėjimas: Verbų sekmadienį pradedame girdėdami Jėzui, kaip tikram karaliui, minios skiriamus šlovinimo šūksnius, o po kelių akimirkų Jam, jau kaip baisiausiam nusikaltėliui, žmonių choras rėkia, reikalaudamas Jį nukryžiuoti; po Dievo Sūnaus mirties ir palaidojimo liūdesio seka vėl netikėtas Jo prisikėlimo iš kapo džiaugsmas.

Apie iš mažų dalykų, mažų žingsnelių link Dievo susidedančią mūsų tikėjimo kelionę svečias kunigas kalbėjo ir per šv. Mišių pamokslą. Jis linkėjo patirti tą tikrą susitikimą su gyvu Jėzumi, būti sužavėtam ir patrauktam Jo mylinčio žvilgsnio ir eiti pas Jį vedamiems ne  tradicijos, pareigos, bet asmeninio troškimo. Nors gal kai kurie mūsų gimnazistai į šias šv. Mišias atėjo ir ne visai savo noru - paraginti mokytojų, auklėtojų, bet ateis laikas, kai į susitikimą su Dievu juos kvies jų pačių  širdys, besiilginčios tikro santykio, tikro gyvenimo, tikros meilės.

Tegul žino ir tie, kurie nebenuėjo į šv. Mišias, kad buvo meldžiamasi ir už juos, kad ir jų užrašytos ant lapelių arba širdyje esančios intencijos buvo skrynutėje padėtos prie altoriaus ir kad jie visi buvo palydėti malda, dalyvaujant šįkart ir Vincento Borisevičiaus gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams, į šių metų šv. Velykas.

Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Konferencija

MuLOZ

Svečiai

Dabar svetainėje 54 svečiai (-ių) ir narių nėra