Ketvirtadienis, lapkričio 21, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Lietuvos Nepriklausomybės dienai artėjant

mokyklaiLietuvos Nepriklausomybės dienai artėjant ( kovo 8 d.) gimnazijoje vyko tradicinis patriotinės dainos koncertas „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“. Koncertas prasidėjo II c klasės vaikinų sudainuota daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Renginys buvo puikus, visos klasės dainavo gražiausias dainas, kurios įžiebė kiekvieno gimnazisto širdyje patriotiškumo kibirkštėlę. Nuskambėjus finalinei ketvirtokų dainai „Aš tikrai myliu Lietuvą“ tėvelių klubo „Drauge“ atstovai išrinko jų manymų gražiausiai , sumaniausiai pasirodžiusią klasę. Nugalėtojais tapo I b klasės mokiniai atlikę Marijono Mikutavičiaus dainą „Mes pakeliui namo“. Jie buvo apdovanoti saldžia dovanėle. Ši diena buvo svarbi ne tik Lietuvai, bet ir visoms moterims bei merginoms - Kovo 8 –oji. Šia proga mokyklos prezidentūros vaikinai pasveikino gimnazijos moteris ir merginas bei įteikė pačių išlankstytas popierines tulpes.
Kovo 11-osios pavakarę Telšių Žemaitės dramos teatre buvo apdovanoti šniausi rajono mokiniai. „Metų moksliukė“ – Viktorija Gurskytė III a klasės mokinė, „Metų kūrybiškiausia mokinė“ – Agnė Živatkauskaitė IV c klasės mokinė. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina laimėtojas.
Toma Citavičūtė II c klasės mokinė

Minėjimas Žemės dienai

114 0961Kovo 20 d. minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas. Telšių miesto žmonės irgi mini šią dieną, nelieka abejingi Žemei. Galime pasidžiaugti, kad turime gražią vietą šiam minėjimui – tai mūsų miesto amfiteatras. Į jį sugužėjo jauni ir pagyvenę, žinoma, mokinių susirinko daugiausiai. Mūsų gimnaziją atstovavo gausiausias gamtai neabejingų būrelis. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Telšių miesto meras Vytautas Kleiva, Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas, Telšių miškų urėdijos urėdas Bronislovas Banys, jie palinkėjo ir paragino toliau tausoti, saugoti mūsų gamtą ir mūsų Žemę. Po šių gražių ir reikšmingų kalbų bei paraginimų susirinkę kibo į užduotį. Amfiteatro scenoje buvo išpilti žemynų kontūrai, kuriuos mokiniai turėjo užpildyti tuščiais atsineštais plastikiniais buteliais. Po šios smagios užduoties Telšių meras V.Kleiva iškėlė Žemės dienos vėliavą. Po vėliavos iškėlimo ceremonijos susirinkusius pradžiugino gražia daina mūsų gimnazijos mokinė Lina Bukauskaitė, muzikos mokyklos mokinė Silvija Steckytė bei jų mokytoja Ernesta Dargužienė. Minėjimą vainikavo mokyklų apdovanojimai: jaunuoliai, atlikę užduotį, gavo po saldžią dovaną, o mokykloms buvo įteikti padėkos raštai, simbolizuojantys, kad mokyklose yra gamtą mylinčių vaikų. Smagu, kad dar skiriame dėmesį Žemei ir visiškai neatitolome nuo mus supančios aplinkos.

Justinas Perminas IIb.  klasė.

Knygos prieš moderniąsias technologijas – kas laimės?

114 0947Mažiau nei prieš šešis šimtmečius pasirodžiusios pirmosios knygos buvo prieinamos ne visiems. Išgalėję jas įpirkti, žmonės knygas ypatingai saugojo, globojo. Bėgant metams vis daugiau gyventojų galėjo sau leisti nusipirkti knygą, spausdinto žodžio reikšmė augo, atsirado vis įvairesnių žanrų. Tačiau atėjus naujausiems laikams knygoms teko susigrumti su ypač rimtu varžovu – moderniosiomis technologijomis.
Šiandien didelė  mūsų visuomenės dalis neįsivaizduoja savo gyvenimo be telefono, kompiuterio. Ypač tai aktualu jaunesniosios kartos atstovams, kurie daug lengviau įsisavina įvairias naujoves. O juk viskas prasideda nuo jauno žmogaus – nepripratęs prie knygos vaikystėje, kaži ar įpras skaityti vėliau. Paklausus, kam jaunimas skiria daugiau laiko – telefonui/kompiuteriui ar knygai, tikriausiai daugumos atsakymas nebūtų spausdinto žodžio naudai. Juk visa, ko reikia, galima greitai rasti interneto platybėse. Tačiau ar naujosios technologijos pajėgs išstumti iš jaunuolių buities skaitymą?

Kam skaitome – mokyklai ar sau?

Nutariau anonimiškai apklausi grupelę mūsų gimnazijos mokinių ir sužinoti, kiek jie knygų perskaito per metus,  kokias knygas skaito daugiausia, kokiu atveju skaitymui skirtų daugiau laiko ir kas jiems yra pats skaitymas. Daugiausia (46%) apklaustųjų perskaito apie 5-10 knygų per metus. Žinoma, skaičius galėtų būti didesnis (68% apklaustų gimnazistų teigia, jog skaitytų daugiau jei turėtų daugiau laisvo laiko, 25% - jei rastų knygas, kurios juos iš tiesų sudomintų. Džiugina tai, jog daugumai apklaustų mokinių (68%) skaitymą supranta kaip puikų laisvalaikio leidimo būdą, priemonę mokytis bei tobulėti. Tik 14% knygų skaitymas yra pareiga, būtina mokyklai (klausimas – o kodėl ne jiems patiems?). Daugiausia apklaustų mūsų gimnazistų (71%) skaito ir privalomą literatūrą, ir tas knygas, kurios sudomina, 11% - tik privalomą literatūrą.

 Skaitymas nesusikaupus nevertingas

Buvo paklausta, ar gimnazistai sutinka su psichologės, psichoterapeutės G.Petronienės pastebėjimu: „Net jeigu paaugliai turi knygą, kurią nori perskaityti, jie negali prisiversti kambaryje išjungti kompiuterio. Be to, šalia guli mobilusis telefonas arba groja muzika. Tada jie perskaito vieną sakinį, atsako į gautą trumpąją žinutę ir, grįžę prie knygos, nebeprisimena, ką skaitė. Užtat tenka grįžti prie to paties sakinio dar ir dar kartą.“  39% apklaustųjų iš dalies pripažino, kad elektroniniai prietaisai iš tiesų šiek tiek blaško jų dėmesį, tačiau ne tiek, jog pamirštama, kas skaityta. 32% nepritaria G. Petronienei, teigdami, jog jiems ne kliūtis išjungti telefoną ar kompiuterį, jei knyga iš tiesų įdomi. 29% apklaustų gimnazistų sutinka su psichologe, psichoterapeute – sunku atsisakyti telefono/kompiuterio, tai trukdo sukaupti dėmesį ir mąstyti skaitant.

Knyga ir mes

 Apklausos duomenys parodė, jog knyga gali konkuruoti su moderniosiomis technologijomis, o skaitymas nėra visai nepopuliari atgyvena. Svarbu, jog dauguma jaunų žmonių suvokia, jog ne vien kompiuteris reikalingas, juk vertingos knygos skaitymas padeda formuotis asmenybei, jei supranti, kad tik apsišvietęs, mąstantis žmogus gali būti tikras kūrėjas. Todėl išlieka viltis, kad skaitančiųjų bei jų perskaitytų knygų daugės, o spausdintas žodis bus tinkamai įvertintas. Kaip sakė poetas Just.Marcinkevičius: „Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais.“

 

Henrika Skersonaitė, 3a kl.

Netradicinė ekonomikos pamoka

Gegužės 28 dieną I klasių gimnazistams vyko netradicinė ekonomikos pamoka „Užkirskime kelią šešėliui“. Pamoką-paskaitą vedė Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Algimantas Laucevičius. Šios pamokos tikslas – jaunajai kartai padėti suvokti mokesčių reikšmę bei formuoti didesnį jaunosios kartos pasitikėjimą mokesčių administratoriumi. Telšių AVMI viršininkas mokiniams pasakojo apie Valstybės mokesčių inspekcijos misiją, strateginius tikslus ir užduotis, jų svarbą valstybei ir visuomenei. A. Laucevičius išdėstė šešėlinės ekonomikos daromą žalą valstybei. Susitikimo pabaigoje gimnazistai aktyviai uždavinėjo klausimus, domėjosi mokesčių mokėjimo tvarka, diskutavo.

 

Orientacinės varžybos

Gegužės 8 dieną Ia klasės mokiniai dalyvavo „Pildyk“ akcijos surengtose Lietuvos miestų orieantacinėse varžybose „Dienynės“. Šį kartą šios varžybos vyko parkelyje prie Dirkstelių gatvės, Telšių rajone. Dalyvavo 11 komandų iš Telšių apskrities. Gimnazistų Ia klasės komanda, pavadinimu „Tirli Pirli“ užėmė garbingąją pirmą vietą ir tikisi patekti į Lietuvos miestų finalą. Dalyviams teko spręsti šaradas ir pagal jas orientuotis vietovėje, ieškant slaptų kodų. Į pagalbą buvo galima pasitelkti internetą. Ia klasės komandai šis žaidimas ne tik patiko, bet ir suteikė neišdildomų įspūdžių.  

                                                       Viltė Viktoravičiutė ir Augustė Matuzaitė Ia kl.

 

generic accutane online no rx

Nuaidėjo paskutinis skambutis

Gegužės 27 dieną nuskambėjęs paskutinis skambutis skelbia naują pradžią abiturientų gyvenime. Šiais metais Žemaitės gimnaziją baigia 86 abiturientai. Šventės metu pirmosios mokytojos, auklėtojos V. Vaičiulienė, B. Grigaitė ir R. Misiūrienė linkėjo auklėtiniams nebijoti ir drąsiai įgyvendinti savo svajones, niekada neabejoti savo jėgomis, siekiant užsibrėžto tikslo. Šventėje skambėjusios dainos, eilėraščių posmai, priminė abiturientams apie nerūpestingus metus, praleistus mokykloje. Pasibaigus šventėms, abiturientų lauks iki šiol didžiausias išbandymas gyvenime – brandos egzaminai. Sėkmės Jums linki visa gimnazijos bendruomenė.

 

Specialybės paieškos savivaldybėje

II klasių gimnazistams atėjo sunkus apsisprendimų metas – kokius dalykus pasirinkti, kad baigę mokyklą galėtume išsirinkti savo širdžiai artimiausią profesiją? Paieškos mus nuvedė į Telšių rajono savivaldybę, kur buvome maloniai sutikti. Apie savo profesijas ir joms reikalingas savybes papasakojo meras Vytautas Kleiva, administracijos direktorius Saulius Urbonas, Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė, Architektūros skyriaus vedėjas Algirdas Žebrauskas bei pirminės teisinės pagalbos specialistė Renata Deveikytė. Meras V. Kleiva paragino mokytis kalbų ir, jei norėsime pasukti savo gyvenimo kelią į politiką, nepamiršti pagrindinės įgytos profesijos, o architektas A. Žebrauskas – baigus mokslus atminti, kokia nuostabi žemaičių kalba bei visada grįžti namo į gimtuosius Telšius. Sužinojome, kaip planuojama artimiausiu laiku gražinti mūsų miestą, sulaukėme atsakymų į rūpimus klausimus. Beje, savivaldybėje gavome ne tik naudingą profesijos pasirinkimo, bet ir pilietiškumo pamoką, tai puikiai tiko mūsų technologijų programai apie Lietuvos ūkio šakas . Taigi, po apsilankymo savivaldybėje įgavome naujų žinių ir gal kai kuriuos iš mūsų tai paskatins pasirinkti vieną iš minėtų specialybių. Dėkojame Julijos mamai R. Deveikyte, mokytojams R. Nostienei ir K. Streckiui už suorganizuotą kelionę į Telšių savivaldybę.

  Henrika Skersonaitė   IIa kl

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra