Sekmadienis, spalio 20, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Gerumo ir meilės gyvenimui pamokos Žemaičių Kalvarijoje

47685203 464884360708989 107397065985753088 n SmallŠv. Andriejaus dieną (lapkričio 30d.) prasidėjo išskirtinis metų pabaigos laikotarpis – Adventas, kai su viltimi laukiame Saulės grįžimo. Tuomet labai svarbus buvimo paprastumas, nepažeisti žmonių tarpusavio santykiai, meilė artimam ir aplinkiniam pasauliui.

Gruodžio 5d. (trečiadienį) Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis L. Raudyte, R. Baltmiške ir R. Blaževičiene vyko į adventinę popietę Žemaičių Kalvarijoje. Mus pasitiko Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikos Žemaičių Kalvarijoje rektorius – kanauninkas, religinių mokslų magristras Jonas AČAS, kuris taip pat vadovauja Caritas skyriaus globos namams. Jis vedė mokiniams įdomią edukacinę ekskursiją po baziliką, pasakojo apie votų reikšmę, atlaidų ir „kalnų” giedojimo svarbą kaip Žemaitijos kultūros paveldo dalį bei paaiškino adventinio vainiko simboliką. Po ekskursijos bažnyčios vadovas pakvietė į Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namus. Telšių Žemaitės gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai padovanojo ten gyvenantiems senoliams nupintą Advento vainiką ir kvietė visus globos namų gyventojus bei personalą pasivaišinti šviežiais keksiukais. IVa klasės mokinės A. Dauginytė, J. Klemanskaitė ir A. Fabijonavičiūtė a capella atliko lietuvių liaudies dainą, o IIb klasės mokinė Goda Barčauskytė skambino pianinu. Moksleiviai kartu su seneliais buvo pakviesti dainuoti, jiems gitara pritarė daugelio krikščioniškų giesmių autorius Arūnas Raudonius. Mokiniai klausėsi senelių prisiminimų apie Šv. Kalėdų laukimą, jų dainų ir pasakojimų. Seneliai kvietė mokinius apžiūrėti savo kambarius, koplyčią ir rekreacines patalpas. Tai krikščioniškais principais besivadovaujantys ir puikią reputaciją turintys senelių globos namai. Senoliai su malonumu laiką leidžia koridoriuose įrengtose poilsio zonose, kurios skatina senus žmones judėti. Kambariuose labai jauku, kiekviename iš jų įrengti sanitariniai mazgai, senjorai čia apgyvendinami poromis. Kadangi tai krikščioniškų pažiūrų įstaiga, čia minimos religinės šventės, sekmadieniais vyksta mišios, senolius dažnai aplanko svečiai iš kitų parapijų bei krikščioniško jaunimo organizacijos. Moksleivius stebino senelių gebėjimas džiaugtis gyvenimu, galimybė tęsti savo mėgstamus užsiėmimus ir noras bendrauti.

Po apsilankymo šventovėje ir popietės, praleistos su Žemaičių Kalvarijos Caritas globos namų gyventojais, mokiniai gavo puikią pamoką, kaip laukti naujo šviesos ir gyvybės pliūpsnio, kaip jo laukė ir laukia mūsų senoliai.

Mokytoja Raimonda Baltmiškė

Gimnazistai domėjosi „Sniego gniūžtės“ veikla

sniegas Small„Sniego gniūžtė“ (toliau SG) – tai jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai ir tiki, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus. Be to, ji padeda ugdyti bendravimo, vadovavimo įgūdžius bei skatina linksmintis be svaigalų. Tai ypač aktualu šių dienų jaunimui. SG programą planuoja ir įgyvendina patys paaugliai. Jiems daug lengviau sukurti bendraamžiams malonią aplinką, kuri nenuobodi ir neskatina vartoti svaigalų. Todėl jaunimas yra svarbiausias SG “veikėjas”.

Lapkričio 6 dieną į gimnaziją atvykę Klaipėdos „Sniego gniūžtės“ savanoriai- mokiniai supažindino I-II klasių mokinius su programos veikla ir pakvietė lapkričio 7 dieną dalyvauti SG stovykloje „Džiugo“ gimnazijoje.

SG programa prasidėjo 1974 m. Ilinojaus valstijoje (JAV) kaip prevencinė veikla (oparation SNOWBALL), skirta kovai prieš AIDS, žalingus įpročius bei nusikalstamumą tarp paauglių. Į Lietuvą šis projektas atkeliavo 1994 m. SNOWBALL INTERNATIONAL bei Kauno kardiologijos instituto specialistų iniciatyva buvo surengta pirmoji „Sniego gniūžtės” stovykla Kaune. LKJBS „Žingsnis” iniciatyva Vilniuje 1997 m. pabaigoje buvo organizuoti SG personalo apmokymai, o 1998 m. A. Vienuolio vid. m-kloje įvyko pirmoji SG stovykla. Nuo 1998 m. LKJBS “Žingsnis” nuolat vykdo projektą „Sniego gniūžtė”, organizuodamas mokymus, stovyklas, tęstinius renginius.

Sėkmė anglų kalbos skaitovų konkurse

Skaitovės 2018 SmallTelšių V.Borisevičiaus gimnazijoje vyko VIII rajoninis anglų kalbos skaitovų konkursas „100 žodžių Lietuvai“, skirtas atkurtos Lietuvos šimtmečiui. Dalyvavo mokiniai iš Telšių V.Borisevičiaus, Žemaitės, „Džiugo“ ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų.

Renginyje mokiniai klausėsi žymių lietuvių poetų klasikų Maironio, Justino Marcinkevičiaus, Janinos Degutytės, Bernardo Brazdžionio eilių anglų kalba, girdėjo ištrauką iš Rūtos Šepetys knygos „Tarp pilkų debesų“, Popiežiaus maldą už taiką, tautinį sąmoningumą keliančius dainų tekstus.

Mūsų gimnazijai atstovavo skaitovės Ugnė Daraškevičiūtė (IIa), Jogilė Vaitkaitytė (IIc) ir Emilija Gailiūtė (IVa). Šiame konkurse abejingų nepaliko ne tik Popiežiaus maldos žodžiai, bet ir tai, kaip juos išjautė Emilija Gailiūtė (mokyt. R.Baltmiškė). Emilija užėmusi I-ąją vietą, antroji vieta skirta Ugnei Daraškevičiūtei (mokyt. R.Blaževičienė). Trečiąją pasidalino gimnazistai iš „Džiugo“ ir V.Borisevičiaus gimnazijų. Konkurse varžėsi ir meninės kompozicijos dalyviai. Komisijos sprendimu Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos meninė kompozicija buvo geriausia.

 

Ką žinome apie Lietuvos kariuomenę?

47306364 1946854318685859 8423759318020521984 n Small

Modernios Lietuvos kariuomenė 2018 metais, lapkričio 23 dieną, šventė atkūrimo 100 - metį. Šiam jubiliejui paminėti Telšių „Alkos“ muziejaus specialistai surengė rajono mokiniams konkursą „Mano Telšiai“. Ia klasės gimnazistai kartu su istorijos mokytoja Aina Šiaulyte pasiruošė konkursui. Darnus komandos darbas atnešė pergalę – I ąją vietą. Sveikiname nugalėtojus: Urtę Zablockytę, Evą Mejerytę, Joną Vorą ir Mantą Šverebą.

 

 

Kūrybinis bendravimas

DSC 0505 SmallLapkričio 28 –osios pavakarę gimnazijoje kvepėjo šienu ir eglišakiais. Bendra gimnazistų, jų mamyčių, mokytojų kūrybinė veikla tapo dvasingu laiku, praleistu kartu. Pindamos Adventinį vainiką mamos mielai dalijosi patarimais ne tik su dukromis, bet ir su kitomis mamomis, klasės auklėtojomis. Atskubėjęs mažosios bažnyčios prelatas, klebonas Juozas Šiurys džiaugėsi pynėjų gausumu ir padėkojo dailės mokytojai Reginai Nostienei už nupintą Adventinį vainiką, kuris sekmadienį bus atneštas į bažnyčią, o uždegta pirma žvakė paskelbs Advento pradžią.

Visada malonu sugrįžti

Lapkričio 23 dieną gimnazijoje lankėsi 1995 metų absolventas Tomas Danikauskas, kuris dirba KTU Informacijos sistemų katedroje jaunesniuoju mokslo darbuotoju, lektoriumi. Buvęs gimnazistas skaitė  informatikos paskaitą  II-IV klasių mokiniams. Pristatė KTU studijų programas, papasakojo apie informatiko specialybės paklausą .

Informacija apie tėvų susirinkimą

people 309093

2018 – 12 – 05
(trečiadienį)

 kviečiame

 visuotinį tėvų susirinkimą

Darbotvarkė:

 • 16.45 - 18 val. – individualūs dalykų mokytojų – tėvų pokalbiai, konsultacijos (tėvų pasirinkimu);

• 18 - 19 val. – visuotinis susirinkimas salėje (direktoriaus pranešimas, pasisakymai, pasiūlymai, tėvų atstovų į gimnazijos tarybą rinkimai);

• 19 - 20 val. – klasių tėvų susirinkimai mokinių ugdymo(si) pasiekimams, pažangai aptarti.

 

          Direktorius Žydrūnas Želnys


Pamoka - video konferencija „Rusijos – Sakartvelo karo dešimtmetis“

     Lapkričio 22 d. anglų kalbos mokytojos E. Kakanauskienė, K. Griciuvienė ir geografijos mokytoja A. Šviežikienė IV klasės gimnazistus pakvietė į pamoką – video konferenciją „Rusijos – Sakartvelo karo dešimtmetis“. Prieš tai moksleiviai geografijos pamokose nagrinėjo 2008 m. rugpjūčio mėnesį vykusio Rusijos – Sakartvelo karo priežastis, tuometinę Sakartvelo geopolitinę situaciją, karo eigą ir pasekmes gyventojams bei valstybės suverenumui. Namuose pažiūrėję filmą „5 karo dienos“ („5 Days of War“), anglų kalbos pamokose jį aptarė, rašė filmo recenzijas, diskutavo apie propagandą, nepriklausomybę ir laisvės siekį.

Naudodamiesi medijomis video konferencijoje moksleiviai bendravo su Džemalu Bortsvadze – buvusiu Telšių jaunimo centro savanoriu, prieš porą metų dirbusiu Telšiuose. Džemalas papasakojo savo šeimos istoriją – prieš 10 metų jam su šeima – tėvais, broliu ir seneliais – karo metu teko bėgti iš Pietų Osetijos ir Gruzijoje apsigyventi pabėgėlių gyvenvietėje. Džemalas mokiniams pasakojo, kaip Sakartvelo vyriausybė stengiasi išlaikyti ryšį su prarastų – Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų gyventojais, kaip Rusijos kariškiai spygliuotomis vielomis tverdami teritoriją kasdien vis daugiau skverbiasi į Sakartvelo žemes, gyvenvietes, išskirdami šeimas, gimines, draugus.

2008 metais karas tarp Rusijos ir Sakartvelo gal ir nebūtų taip greit pasibaigęs, jei ne tarptautinės bendruomenės palaikymas. Karo įkarštyje į Tbilisį atskrido Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos prezidentai. Dėkinga Sakartvelo tauta Tbilisyje skverą pavadino Vilniaus vardu, Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus vardu pavadintas bulvaras Alaknijos kurorte.

   Šiuo metu Džemalas dirba Eredvi savivaldybėje Tbilisyje (ši savivaldybė neturi teritorijos – ji okupuota, tačiau gyventojai yra ir jų reikalai tvarkomi) . Sužinoję apie šią video pamoką, Džemalo bendradarbiai padėkojo mūsų gimnazistams už tai, kad moksleiviai neabejingi jų valstybės istorijai.

Geografijos mokytoja Aurelija Šviežikienė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 22 svečiai (-ių) ir narių nėra