Pirmadienis, gruodžio 10, 2018
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Pirmoji virtuali visuotinė lietuvių kalbos viktorina

Gegužės 7 d. įvyko pirmoji virtuali visuotinė lietuvių kalbos viktorina. Šias kalbos varžytuves, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną surengė Lietuvių kalbos draugija. Viktorinoje buvo kviečiami dalyvauti visi pasaulio lietuviai be jokių išimčių. Iš viso dalyvavo 1239 asmenys, tarp jų 31 iš Telšių. Smagiausia, kad didžioji dalis telšiškių iš Žemaitės gimnazijos.

Visa IId klasė ir jų auklėtoja per lietuvių k. pamoką savo išmaniuosiuose telefonuose atsakinėjo į viktorinos rengėjų pateiktus klausimus: antrokams tai buvo mankšta ruošiantis pasiekimų patikrinimui, o mokytojai – smagus žaidimas. Visiems kartu tai tapo nauju, paveikiu, visus sudominusiu lietuvių kalbos mokymosi metodu.

Visai neseniai paaiškėjo nugalėtojai – jų iš viso buvo 34. Tarp jų ir lietuvių k. mokytoja, IId auklėtoja S. Albrikienė, sulaukusi dovanų ir padėkos žodžių iš Lietuvių kalbos draugijos. Kitais metais ši viktorina vėl bus organizuojama, tad visi kviečiami išbandyti savo jėgas, pasitikrinti, kaip pažįsta bendrinės lietuvių kalbos sistemą, jos išgales.

Pirmosios gimnazijos Telšiuose 100 - mečio paminėjimo šventė

444444 SmallBalandžio 28 d. Žemaitės gimnazijoje rinkosi įvairių laidų abiturientai, mokytojai, svečiai. 100 - mečio šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Šv. Mišias už visus esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus, mokinius, bendruomenės narius aukojo bažnyčios klebonas, prelatas Juozas Šiurys. 100 - mečio renginys gimnazijoje prasidėjo dirbusio gimnazijoje ( 1920–1923 m.) mokytojo Vydūno giesme „Lietuvai“ ir „Maldos“ žodžiais. Renginį vedė 2010 metų abiturientė Viktorija Bružaitė, 2008 metų abiturientas Tadas Jovaiša, 2015 metų abiturientas Romanas Klingeris ir III a klasės gimnazistė Emilija Gailiūtė. Šventės meninėje programoje skambėjo gimnazisto - poeto Vytauto Mačernio eilės, šoko, dainavo , grojo buvę ir esami mokiniai. 100-mečio renginio svečius pasveikino gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys, o vedėjos Viktorijos perskaitytas mokytojos (1939 metų gimnazijos absolventės) Stasės Kochanauskaitės sveikinimas suteikė jaunatviško optimizmo. Jautriai buvo išklausytas, ilgus metus Žemaitės vidurinei mokyklai vadovavusios direktorės Irenos Parakininkienės sveikinimas. Gimnazijos bendruomenę sveikino Lietuvos Seimo nario Valentino Bukausko atstovė - sekretorė Telšiuose Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Regina Pocienė, Telšių savivaldybės metas Petras Kuizinas, savivaldybės direktorius Saulius Urbonas, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja, buvusi gimnazijos absolventė Danutė Mažeikienė. Legendinio gimnazijos orkestro vadovo Konstantino Dobrovolskio sūnus Romualdas Dobrovolskis mokyklai padovanojo porą muzikos instrumentų. Iš tolimų Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi 1968 metų 11 klasės mokinė Laima Širvinskaitė-Apanavičienė nuoširdžiausius linkėjimus perdavė nuo 1941 metais baigusio absolvento, vėliau Ilinojaus universiteto chemijos profesoriumi tapusio Broniaus Jašelskio. Profesorius nepamiršo savo mokyklos ir įkūrė stipendijų fondą dabartinių gimnazistų studijoms remti. Ponia L. Apanavičienė nudžiugino žinia, kad profesorius B. Ješelskis padidino stipendijų fondą. Į šventinį renginį atvykęs dirbusių gimnazijoje (1939-1949 m.) mokytojų Valiušaičių, kuriems suteiktas Pasaulio Teisuolių vardas, giminaitis Vidmantas Valiušaitis pasidalijo atsiminimais apie dėdę matematikos mokytoją Bronių Valiušaitį, jo prasmingus darbus. Prisiminimais apie pirmąjį gimnazijos direktorių A. Simaitį dalijosi jo dukterėčia Irena Simaitytė-Norvaišienė. Rašytojas Danielius Mušinskas(1969 metų absolventas) ir kiti buvę gimnazijos auklėtiniai dalijosi savo mokyklinių metų išlikusiais įspūdžiais, linkėjo gimnazijos bendruomenei sėkmingo naujojo šimtmečio.

Po renginio šventės dalyviai vaišinosi kava, saldumynais, aplankė savo klases, susitiko su mokytojais, klasės draugais, įsiamžino prie 100 - mečio arkos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti renginį, visiems atvykusiems i gimnazijos 100 - mečio šventę „Mūsų istorija – mokyklos istorija“.

Malonūs prisiminimai iš Telšių Žemaitės gimnazijos 100- mečio šventės

foto SmallTurėjau garbės ir malonumo šeštadienį (balandžio 29 d.) dalyvauti Telšių Žemaitės gimnazijos 100 metų sukakties minėjime. Gimnazijos vadovybės atidumo dėka buvau pakviestas kaip atstovas šeimos mokytojo, kurio gerą vardą gimnazija atsimena iki šiol. Nepaisant to, kad jis mirė 1981 m., o toje gimnazijoje dirbo 1939-1949 m., t.y. pačiu sudėtingiausiu istorijos momentu, kai Lietuva patyrė viena po kitos tris okupacijas - bolševikų, nacių ir vėl bolševikų.

Tas asmuo buvo Bronius Valiušaitis(1898-1981), matematikos mokytojas, mano dėdė. Buvo labai malonu patirtį, kad jo vardas iki šiol neužmirštas ir minimas su pagarba, kaip puikaus matematikos mokytojo, teisingo žmogaus, išmintingo auklėtojo. Perdaviau nuoširdžią padėką mokyklos vadovybei ir padovanojau knygą "Valiušaičiai: 400 metų istorijoje", kur Broniaus Valiušaičio asmenybė ir veikla gana plačiai aprašyta.

Labai patiko Gimnazijos 100-mečio.minėjimo programa. Užtruko ilgai, kokias 3 valandas, bet neprailgo, nes visa programa buvo parengta ne samdytų atlikėjų, o pačios gimnazijos bendruomenės. Pradedant žavingais ir inteligentiškais programos vedėjais (Viktorija Bružaitė, vyruko pavardės neįsidėmėjau, jie abu prieš keletą metų baigė šią gimnaziją) ir baigiant dainininkais, šokėjais, muzikantais, skaitovais. Viską atliko patys - ir moksleiviai, ir mokytojai, ir neseniai mokyklą baigusių laidų abiturientai, ir net prieš kelis dešimtmečius čia besimokiusieji. Kaip įdomu ir smalsu matyti kūrybinį ir intelektualinį bendruomenės potencialą! Ir reikia pripažinti, kad jis aukštas!

Jau lauke svečius pasitiko puikus gimnazijos orkestras. O programos įvairovė parodė, kad gimnazija stipri ne tik muzikine kultūra, režisūriniais ir literatūriniais gebėjimais (vykusiai programai buvo pritaikyta V. Mačernio poezija, bet saikingai, neperkrauta), bet ir draugiška solidarumo dvasia. Tiesiog buvo labai šiltas ir malonus renginys.

Labai ačiū Aina Siaulyte už pakvietimą ir prašau perduoti mano padėką kitiems gimnazijos atstovams, kurių neturiu tarp FB draugų.

Kad dar ne vieną šimtą metų Telšių Žemaitės gimnazija gyvuotų!

Vidmantas Valiušaitis

Gimnazistų sėkmė konkurse „Jūrų keliais - 2018“

31823849 2133068136923962 7837796689309073408 n2018 balandžio 27 dieną Klaipėdoje vyko respublikinis konkursas „Jūrų keliais - 2018“, kuriame dalyvavo Žemaitės gimnazijos IV – III klasių mokinių komanda. Šį renginį 10 metų organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Konkurse varžėsi 12 moksleivių komandų iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Azartiškas ir linksmas moksleivių konkursas „Jūrų keliais“ šiemet jubiliejinis, jo atidarymas vyko skvere prie burlaivio „Meridianas“.

Po atidarymo šventės Lietuvos gimnazijų komandos žygiavo į Jūreivystės mokyklą, kur jų laukė nemenki iššūkiai. Komandų nariams teko parodyti savo sugebėjimus dujų labirinte, navigaciniame treniruoklyje, baseine užsiropšti ant gelbėjimosi plausto, suteikti pirmąją pagalbą užspringusiam žmogui, traukti virvę ir kt. Žemaitės gimnazijos komandai šitas konkursas buvo sėkmingas, tapome III vietos laimėtojais ir gavome papildomą nominaciją – kiečiausi žemaičiai.

Geros nuotaikos ir prizų netrūko. Konkurso pabaigoje laukė staigmena Uosto direkcija konkurso dalyviams - dovanojo 10 kg sveriantį didžiulį tortą su fejerverkais.

Praėjome vandenį ir dūmus, išgelbėjome nukentėjusius, įveikėme vandenynus ir nugalėjome savo baimes ir nepasitikėjimą. Turbūt nei vienas prizas negali atstoti akimirkų ir bendrystės jausmo, kurį pajutome šiame konkurse.

Dėkojame gimnazijos karjeros koordinatorei Rositai Gaižauskienei už komandos sutelkimą ir paruošimą konkursui.

Bibliotekoje galima susirasti patikimos informacijos

20180424 124410 SmallBalandžio 23–27 dienomis Lietuvoje vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė. Ta proga visuomenei skirti renginiai vyko ir Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje. Vienas iš jų – EBSCO duomenų bazės pristatymas . Šioje bazėje sukaupti patikimi moksliniai straipsniai iš visų mokslo šakų bei viso akademinio pasaulio. Ją prenumeruoja ir ja naudojasi visi žymiausi pasaulio universitetai bei bibliotekos.

Paskutinį balandžio antradienį Bibliografinio skyriaus vedėjos Julitos Švėgždavičienės pakviesti šią bazę visuomenei pristatė ir paaiškino, kaip ja naudotis, Telšių Žemaitės gimnazijos IId klasės gimnazistai Kotryna Dacytė ir Justas Kazėnas. EBSCO duomenys yra prieinami ir K. Praniauskaitės bibliotekos skaitytojams.

Bibliotekos skaitytojai taip pat gali naudotis NAXOS duomenų baze, kurioje sukaupti pasaulio klasikinės muzikos įrašai.

Anglų kalbos mokytoja lė Kakanauskienė

Gimnazijos bendruomenė pagerbė pirmąjį direktorių Antaną Simaitį

20180425 155418 SmallPrelatas Antanas Simaitis, vienas iš gimnazijos steigimo Žemaitijos sostinėje iniciatorių ir pirmasis jos direktorius (vadovavo gimnazijai 1918 – 1925 metais), ilsisi Salantų bažnyčios šventoriuje. Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas kalbėdamas konferencijoje, vykusioje Žemaičių „Alkos“ muziejuje kovo devintą dieną, užsiminė, jog būtų gerai, kad ant A. Simaičio kapo atsirastų užrašas, liudijantis faktą, kad jis Telšių gimnazijai , sulaukusiai šiemet garbingo šimtmečio, vadovavo pirmuosius septynerius metus.

Balandžio 25 dieną Į Salantus nuvyko Žemaitės gimnazijos bendruomenės atstovai – direktorius Žydrūnas Želnys, pavaduotoja Astra Ladukaitė, gimnazijos mokinių prezidentė Eglė Adomaitytė, prelatas Juozas Šiurys, grupė mokytojų, gimnazijos prezidentūros nariai. Kartu su gimnazijos bendruomene vyko Telšiuose gyvenanti Antano Simaičio dukterėčia, provizorė Irena Simaitytė – Norvaišienė su sūnaus Daliaus šeima. Atvykusią bendruomenę pasitiko Salantų klebonas Juozas Rudys, lydimas būrelio parapijiečių.

Ant kapo buvo padėta atminimo lentelė , visi dar kartą prisiminė pirmąjį gimnazijos direktorių. Šio iškilaus direktoriaus biografiją trumpai priminė TŽG tikybos mokytoja Loreta Raudytė. Savo prisiminimais pasidalijo ponia Irena. Ji pasakojo, kad netekus tėvų, ją ir brolį priglaudė dėdė, rūpinosi jais ir išleido į mokslus. Dėdė buvęs labai geras ir doras žmogus. Antrojo pasaulinio karo metais pasisakė prieš nacių vykdomas žydų žudynes ir ragino parapijiečius juos gelbėti, kaip sakė I. Norvaišienė, pats irgi slapstė persekiojamus žydus, išsaugojo bažnyčios rūsyje paslėpęs akademinio lietuvių kalbos žodyno kartoteką (pusantro milijono žodžių)– ją iš Vilniaus į Salantus atvežė kalbininkas Antanas Salys(buvęs gimnazijos direktoriaus A. Simaičio mokinys) bijodamas, kad vokiečiai gali sunaikinti. Tai buvę maždaug dvi „padvados“ kortelių su įvairiais lietuviškais žodžiais. Už tai dėdė vėliau net padėką iš Lietuvos mokslų akademijos gavęs...

Prelatas Juozas Šiurys prisiminė, kad A. Simaitis buvo reto išsilavinimo žmogus – kalbėjo aštuoniomis kalbomis ir tikrai priklausė aukščiausiojo lygio tuometiniam inteletualiniam elitui. Tas elitiškumas,anot J. Šiurio, jaučiasi ir dabar Žemaitės gimnazijoje, nes bendruomenė išsaugojo įskiepytą dvasią, kultūrą, patriotiškumą.

Anglų kalbos mokytoja Elė Kakanauskienė

Sėkmingos krepšinio žaidynės

vida

Balandžio 20 dieną Telšių sporto arenoje vyko merginų Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio zoninės varžybos. Gimnazijos I-ų klasių krepšininkės iškovojo II-ąją vietą. Sveikiname jaunąsias sportininkes.

Rungėsi fizikai

30727988 1922042174474904 3313253809265836032 n SmallBalandžio 13 d. Telšių „Džiugo“ gimnazijoje vyko fizikos konkursas „Fizika aplink mus“. Šiame konkurse dalyvavo šešios Telšių rajono mokyklos: „Kranto“ ir „Ateities“ progimnazijos, VŠĮ Telšių regioninė profesinė mokykla, Vincento Borisevičiaus, „Džiugo“ ir Žemaitės gimnazijos. Mūsų mokyklai atstovavo Arnas Serva (IId), Dominykas Petrulaitis (IId), Vincas Lečkauskas (IId), Nedas Liaudanskis (Ia) ir Kipras Lileikis (Ic). Komandoms buvo skiriamos įdomios kūrybinės užduotys bei praktiniai darbai, susiję su fizika, todėl įdomu buvo ne tik konkurso dalyviams, atliekantiems užduotis, bet ir žiūrovams, kurie galėjo prieiti arčiau ir stebėti, kaip vyksta visas procesas. Pertraukų metu buvo demonstruojami fizikos projektai. Renginio pabaigoje teisėjai suskaičiavo visus taškus ir rezultatas tapo labai netikėtas. Buvo dvi pirmosios, dvi antrosios ir dvi trečiosios vietos. Teisėjai nusprendė komandoms duoti papildomą užduotį ir taip išrinkti nugalėtojus, bet šią užduotį įveikė tik Telšių „Ateities“ progimnazijos komanda. Teisėjai pasitarę nusprendė, kad bus teisinga palikti rezultatus tokius, kokie buvo. Pirmąją vietą užėmė Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniai ir Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai.

Airidė Mineikaitė, Ic kl.

Gimnazijos himnas

Tapybos paroda

1 SKELBIMAS N. Rericho paroda A3 1

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra