Šeštadienis, rugpjūčio 18, 2018
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Kelionė į psichologijos mokyklą

PSICHOLOGIJAŠ.m. lapkričio 23 d. vienuolika Žemaitės gimnazijos mokinių kartu su „Džiugo“ gimnazistais vyko į Klaipėdos universiteto organizuojamos Psichologijos mokyklos pirmąją paskaitą „Emocinis intelektas ir intelekto koeficientas“. Psichologijos mokslų daktarė Diana Būtienė pasakojo apie emocinio intelekto ir intelekto koeficiento sąsajas, pateikė įdomių gyvenimiškų ir savo darbo praktikos pavyzdžių. Mokiniai turėjo galimybę atlikti asmenybės gynybinių mechanizmų testą, sužinojo, kam reikalingi šie mechanizmai ir kaip jų poveikis atsispindi mūsų elgesyje.

Po paskaitos visi gimnazistai „Memel-Nord“ karinėje baterijoje turėjo galimybę praplėsti istorines žinias, patikrinti ne tik savo fizinius gebėjimus, bet ir charakterio stiprybę.

Kita kelionė į Psichologijos mokyklos paskaitą „Atminties „siurprizai“ gruodžio 14 d. (šeštadienį).

Isidora Stonienė, psichologijos mokytoja

Gimnazistai dalyvavo Mokinių lyderystės forume

lydLapkričio 21 dieną aktyviausi gimnazistai dalyvavo „Mokinių lyderystės forume“, kurį vedė projekto „Lyderių laikas“ konsultantės - Audronė Šverienė, Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos direktorė, ir Danguolė Alčauskienė, Plungės Vyskupo M. Valančiaus pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Forumo tikslas: padiskutuoti apie lyderystę, plėtoti lyderystės gebėjimus, stiprinti asmeninę, socialinę, komunikacinę kompetencijas. Gimnazistai aktyviai reiškė savo mintis, penkios mokinių komandos suplanavo po dvi lyderystę skatinančias veiklas, kurias su entuziazmu įsipareigojo įvykdyti gimnazijoje.

Gimnazistai teigė, kad šis forumas buvo įdomus ir naudingas. Dėkojame viešnioms už suteiktas žinias.

Popietė su Kristijonu Donelaičiu

donelaitisLapkričio 25 dienos popietę gimnazijoje vyko literatūros ir muzikos valanda „Donelaičio skaitymai“, skirti Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms.

Į renginį atvyko grupė svečių: literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis, poetai Nerijus Cibulskas, Vytautas Stonkus, aktorius Petras Venclovas, trimitininkas Dominykas Vyšniauskas.
Svečiai pasidalijo mintimis apie savo santykį su Donelaičiu, apie tai, ką jis šiandien turėtų reikšti kiekvienam lietuviui ir visai Lietuvai.

K. Donelaičio poema „Metai“– tai ne tik lietuvių grožinės literatūros pradžia, tai nacionalinė vertybė, oratorinio meno išraiška. Poema „Metai“– tai žmogaus gyvenimo atspindys nuo gimimo iki mirties, kur svarbiausia dorybė ir vertybė yra darbas. Ar šiandien aktuali Donelaičio didaktika? Anot dr. R. Tamošaičio, K. Donelaičio kūryboje atspindėtas gyvenimo vertybes galime suprasti tik nugyvenę gyvenimą, patyrę jo vargus.

Iš renginio skirstėmės kiekvienas suprasdami ir jausdami K. Donelaitį savaip,   tačiau pakylėti jo kūrybos didingumo, magiškos žodžio galios. Poeto Marcelijaus Martinaičio žodžiais tariant, „žemė ta pati, medžiai tie patys, poemos tekstas vis tas pats, tik mes, žmonės,  vis kitokie, tai ir turime perskaityti vis iš naujo“.

Literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis ir aktorius Petras Venclova dalyvavo IV klasių literatūros pamokoje. Svečiai pasidalijo mintimis apie buvusi Žemaitės gimnazistą poetą Vytautą Mačernį, aktorius paskaitė poeto kūrybos eilėraščius.

Dėkojame svečiams už nuoširdų bendravimą ir suteiktą impulsą domėtis savo šalies kultūros istorija.

Etnokultūrinė vakaronė

vakaroneKviečiame Žemaitės gimnazijos I klasių mokinius, jų tėvelius, mokytojus į  etnokultūrinę vakaronę

„Pasėjo žvirblelis du miežio grūdus“

Vakaronė vyks  lapkričio 27 dieną, 18 val. 30min., salėje

Nusipinkime Adventinį vainiką

adventas„Nusipinkime Adventinį vainiką“

Kviečiame Žemaitės gimnazijos bendruomenės narius į
edukacinę praktinę vakaronę

(pageidautina turėti žirkles, siūlų, vainiko puošmenų, karštų klijų pistoletą)

Lapkričio 28 d. dieną 18 val.

Debatai-diskusija vyko anglų kalba

IMG 7095logoLapkričio 15 dieną Telšių Žemaitės gimnazijoje (TŽG) surengti debatai-diskusija tema: „Ar gali jaunimas mažuose miestuose būti pilietiškas ir kurti Lietuvos valstybės ateitį?“ Tai LR Nacionalinės debatų akademijos respublikinio projekto antrasis etapas.

Pirmoji renginio dalis vyko anglų kalba. Abiturientai Gintarė Macenytė ir Simonas Kakanauskas pristatė Pasaulinio mokyklų debatų čempionato tvarką bei taisykles, paaiškino, kaip reikia argumentuotai pateikti savo nuomonę, kaip argumentuotai ją ginti ir t.t.

 Po to vyko parodomieji debatai tarp TŽG ir „Džiugo“ gimnazijos komandų. Mūsų komandą sudarė trys gimnazistai: S. Kakanauskas, G. Macenytė ir L.Sutkus. „Džiugo“ gimnazijos komandą sudarė Edvardas Monstvilas, Samanta Sadauskytė ir Viktorija Stupelytė. Komandas ruošė anglų kalbos mokytojos Elė Kakanauskienė (TŽG) ir Violeta Siegienė (Džiugo gimnazija).

Vėliau diskusijoje jau lietuvių kalba pasisakė LR mokinių parlamento  narys Rimvydas Rubavičius, III b. klasės mokinys  Domantas Lekavičius ir LR seimo narys Valentinas Bukauskas.

Anglų kalbos mokytoja Elė Kakanauskienė

Viktorina „Atpažink ir įveik nelygybę“

nelygŠ. m. lapkričio 19 d. gimnazijoje vyko viešosios įstaigos „Lygių galimybių plėtros centras“ (LGPC) organizuota viktorina „Atpažink ir įveik nelygybę“. Viktorinoje dalyvavo I a, I c, II a, II c, III a klasių mokiniai.

Šio renginio organizatorių tikslas – papildyti pilietinio ir dorinio ugdymo pamokose mokinių įgytas žinias, įsigilinti į įvairių kultūrų, socialinių grupių patirtis, istorinį jų kontekstą. Gimnazistai buvo skatinami aktyviai domėtis žmogaus teisėmis, pajusti pagarbą įvairovei, susimąstyti apie nelygybę savo artimiausioje aplinkoje ir visuomenėje. Tai buvo kitokia pamoka, kurioje netgi laimėta puikių prizų. 

Kelionė po Vilnių

100 0220Šį rudenį, kaip ir kasmet, mokiniai, kurie praeitais metais gerai mokėsi, pavyzdingai lankė mokyklą ir dalyvavo olimpiadose, vyko į ekskursiją. Šių metų kelionės tikslas – Vilnius. Istorijos mokytojos V. Vaičiulienės vedami pažintį su miestu pradėjome nuo Aušros vartų, išvaikščiojome senamiestį, aplankėme Valdovų rūmus. Po to visi keliavome į Keistuolių teatrą, kur žiūrėjome labai įdomų ir smagų spektaklį „Brėmeno muzikantai“. Į Telšius grįžome geros nuotaikos ir pilnais glėbiais įspūdžių!

                                   Karolina Šakytė,  IIa klasė

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Svečiai

Dabar svetainėje 25 svečiai (-ių) ir narių nėra