Pirmadienis, rugsėjo 25, 2017
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Mokomės keliaudami

20170429 112020 SmallPaskutinįjį balandžio savaitgalį didelis būrys pirmokų su savo auklėtojomis S. Albrikiene ir R. Blaževičiene išvyko į Varšuvą. Kokiu tikslu? Smagiai mokytis. Vaikščiodami po Varšuvos senamiestį mokiniai susipažino su miesto istorija nuo Renesanso epochos iki Antrojo pasaulinio karo. Vėliau užsukę į Technikos muziejų analizavo motociklų, skraidyklių, kompiuterių ir kitų mokslo išradimų istorinę raidą. Antrąją dieną įdomybės laukė fizikos, biologijos ir kitų gamtos mokslų mėgėjų – pirmokai vyko į garsųjį Koperniko muziejų.  Interaktyvūs eksponatai tikrai nebuvo nuobodūs net humanitarams. Čia visi rado veiklos ir įdomybių, kurios  paskatino grįžus  konsultuotis su dalykų mokytojais. Aišku, kelionės – ne tik pažinimas, bet ir džiaugsmingas laikas, praleistas su draugais, smagūs nuotykiai, todėl pirmokai jau svajoja apie kitas išvykas.

Užsiėmimas psichologijos laboratorijoje

20170424 123526 SmallŽmones jau nuo seno domino klausimas, kaip atpažinti meluojantį žmogų. Todėl jau senovėje buvo naudojami įvairūs metodai, padedantys išaiškinti, kada žmogus sako netiesą. Balandžio 24 d. Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai turėjo galimybę pabuvoti Klaipėdos Universiteto psichologijos laboratorijoje, kur asistentės Rimantė Šniuolytė-Novikovė ir Raimonda Sadauskaitė supažindino gimnazistus su melo detektoriaus veikimo principais. Mokiniai turėjo galimybę patys išbandyti melo detektorių būdami tyrėjais ir tiriamaisiais. Pats tyrimas, kad ir koks įdomus bebūtų, užima mažiausią laiko dalį. Daugiausia laiko sugaištama interpretuojant gautus rezultatus. Taigi, dauguma  gimnazistų su užduotimi susidorojo puikiai ir išsiaiškino, kada tiriamasis sakė netiesą. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais bei įgyta nauja patirtimi.

Psichologijos mokytoja Isidora Stonienė

Telšių Žemaitės gimnazijoje – svečiai iš Lenkijos!

Kovo 23-28 dienomis į mūsų gimnaziją atvyko Lenkijos mokinių ir mokytojų delegacija. Tai buvo atsakomasis vizitas: kovo mėnesį mūsų mokiniai  svečiavosi Minsk Moroniecki mokykloje, jau ne pirmus metus dalyvaujančioje šiame projekte. Svečiai  visą savaitę kartu su mumis mokėsi  užsienio kalbų, renginio  „Diena su knyga“ metu skaitėme A. Mickevičiaus eilėraščius apie meilę lenkų ir lietuvių kalbomis. Laisvalaikiu aprodėme Klaipėdos miestą ir Oginskių dvarą Plungėje.  Žinoma,  supažindinome juos su Telšių miestu, jo įžymybėmis , paslaptimis su žemaičių kultūra ir tradicijomis, o galiausia visi kartu, pasiskirstę į grupes, dalyvavome orientacinėse varžybose. Visi likome patenkinti nuostabiai praleistu laiku drauge ir įgijome patirties tiek svetur, tiek ir priimdami svečius.  

                                                                                                                                                           Beatričė Bergaudaitė, IIc

Praktinės savęs pažinimo pamokos

009 SmallBalandžio 26 dieną Gečtalto terapijos specialistė Inga Motuzaitė vedė praktinį užsiėmimą II-III klasių mokiniams. Užsiėmimo metu gimnazistai atliko pratimus, kurie leido pamatyti, kokios yra asmeninės kontakto ribos, kokį mus mato kiti, koks „aš“ esu santykyje su kitais. Kaip teigia specialistė, Geštalto terapija naudojama bendram asmenybės augimui ir ugdymuisi.

Pirmasis konkurso „Iš praeities per dabartį į ateitį“ etapas

058 SmallŠiais metais yra minimas Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejus. Telšių rajono istorijos ir tikybos mokytojų metodinių būrelių tarybos, norėdamos paskatinti labiau domėtis mokinius savo krašto ir tikėjimo istorija, organizuoja šiai sukakčiai skirtą Linksmųjų ir išradingųjų  konkursą (LIK-ą) „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Pirmasis konkurso etapas  balandžio 19 d. vyko mūsų gimnazijoje. Jame dalyvavo visų keturių pirmų klasių mokinių komandos. Šį integruotą istorijos- tikybos konkursą su savo mokiniais ruošė istorijos ir tikybos mokytojai. Vyko apylygė kova ir net dvi komandos ( Ic kl. ir Id ) surinko vienodai balų. Nuspręsta, kad Žemaitės gimnazijai antrame rajoniniame etape atstovaus jungtinė šių klasių komanda.

Palydėti į šv. Velykas

Šiais metais į šv. Velykas buvome palydėti ne tik tradicinių šv. Mišių už mūsų gimnazijos bendruomenę  mūsų kaimynystėje baltuojančioje Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, bet ir svečio kunigo iš Vilniaus Juliaus Sasnausko, OFM, kurį  klebonas prel. Juozas Šiurys pakvietė į savo parapiją vesti Gavėnios rekolekcijų ir atlydėjo į mūsų mokyklą susitikti su mokiniais, kuriems tuo metu vyko tikybos, etikos ir istorijos pamokos. Istorijos mokytoja Vilija Vaičiulienė sakė, kad sužinojusi, jog buvęs disidentas atvyksta į Telšius, net visą pamoką skyrė, kad supažindintų mokinius su šia asmenybe. Kun. Julius Sasnauskas, dar mokydamasis Vilniaus Antano Vienuolio mokykloje,  įsijungė į disidentinį judėjimą, vadovaujamą Antano Terlecko,  21 metų amžiaus buvo nuteistas už “antitarybinę” veiklą ir išbuvo tremtyje 5 metus. Jis sakė, kad Telšiai labai svarbūs jo gyvenime, nes būtent čia, mūsų šv. Antano Paduviečio katedros zakristijoje, jis davė pranciškono įžadus. Tačiau labai daug apie save pasakoti ir atvirauti svečias nebuvo linkęs. Jis labai kukliai apie save pasakė, kad nieko didvyriško jis nenuveikė, tiesiog natūraliai taip gavosi ir jo paaugliškas maištas savaime peraugo į kovą prieš to meto melo ir priespaudos sistemą.

Su dideliu užsidegimu jis kalbėjo apie artėjančių šv. Velykų prasmę, apie tuos jį be galo žavinčius paradoksus, kurių pilnas mūsų tikėjimas: Verbų sekmadienį pradedame girdėdami Jėzui, kaip tikram karaliui, minios skiriamus šlovinimo šūksnius, o po kelių akimirkų Jam, jau kaip baisiausiam nusikaltėliui, žmonių choras rėkia, reikalaudamas Jį nukryžiuoti; po Dievo Sūnaus mirties ir palaidojimo liūdesio seka vėl netikėtas Jo prisikėlimo iš kapo džiaugsmas.

Apie iš mažų dalykų, mažų žingsnelių link Dievo susidedančią mūsų tikėjimo kelionę svečias kunigas kalbėjo ir per šv. Mišių pamokslą. Jis linkėjo patirti tą tikrą susitikimą su gyvu Jėzumi, būti sužavėtam ir patrauktam Jo mylinčio žvilgsnio ir eiti pas Jį vedamiems ne  tradicijos, pareigos, bet asmeninio troškimo. Nors gal kai kurie mūsų gimnazistai į šias šv. Mišias atėjo ir ne visai savo noru - paraginti mokytojų, auklėtojų, bet ateis laikas, kai į susitikimą su Dievu juos kvies jų pačių  širdys, besiilginčios tikro santykio, tikro gyvenimo, tikros meilės.

Tegul žino ir tie, kurie nebenuėjo į šv. Mišias, kad buvo meldžiamasi ir už juos, kad ir jų užrašytos ant lapelių arba širdyje esančios intencijos buvo skrynutėje padėtos prie altoriaus ir kad jie visi buvo palydėti malda, dalyvaujant šįkart ir Vincento Borisevičiaus gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams, į šių metų šv. Velykas.

Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

Integruota fizikos ir anglų kalbos pamoka

FA 4 SmallBalandžio 4 dieną 1c klasė dviejų iniciatyvių mokytojų, Linos Mušinskienės ir Rasos Blaževičienės, dėka dalyvavo integruotoje fizikos ir anglų kalbos pamokoje, kurioje gilino žinias apie elektros prietaisų bei saugiklių sandarą ir jų veikimą. Įdomu tai, kad ruošdami vaizdinę medžiagą, informacijos apie grupei paskirtą prietaisą mokiniai ieškojo ne tik gimtąja, bet ir anglų kalba. Pamokoje dirbome įvairiose grupėse bendradarbiaudami, mokydami kitus ir patys mokydamiesi iš kitų. Visos užduotys (kartojimo klausimai, klausimynas po darbo grupėse bei praktiniai uždaviniai) buvo suformuluotos anglų kalba, jų atlikimas ir įsivertinimas vyko lietuvių kalba. Dvikalbė pamoka buvo neįprasta, įtraukianti ir 45 minutės prabėgo nepastebimai greitai!

Dominyka Rauktytė, Ic klasė

Tradicinis rusų kalbos festivalis „Poezija ir daina jungia mus“

festivalis2 Small

Festivalis vyko  balandžio 4 d. Telšių vysk. V.Borisevičiaus gimnazijoje.

 Festivalio tikslas – populiarinti mokinių domėjimąsi rusų kalba, poezija, daina; ugdyti kūrybišką kultūros vertybių suvokimą, estetinį skonį.

Mūsų gimnazistės  : Toma Šapalaitė, Greta Vėlavičiūtė, Kornelija Kučinskytė, Kamilė Eitkevičiutė, Modesta Cirtautaitė, Gabrielė Latuškevičiūtė ir Gabrielė Baranauskaitė (mokytoja D.Dambrauskienė), savo dainomis ir šokiais   ne tik kūrybiškai ir su ugnele atliko paruoštus numerius,  bet ir išjudino visus žiūrovus priversdamos visą salę aktyviai pajudėti.

Šis renginys mums labai patiko. Jo metu ne tik grožėjomės kitų dalyvių pasirodymais, bet ir praturtinome savo akiratį: išgirdome gražių rusiškų dainų, klausėmės rusų kalba deklamuojamos poezijos bei pamatėme mokinių spektaklį. Visa tai mums parodė, jog visi esame įdomūs, skirtingi, išradingi, o rusų kalba yra daininga,  graži , o šios kalbos mokėjimas- puikus būdas ne tik pabendrauti, bet  ir išreikšti save kitaip .

 

                                      Kornelija Kučinskytė IIIc klasė

Svečiai

Dabar svetainėje 54 svečiai (-ių) ir narių nėra