Penktadienis, spalio 19, 2018

Veiklos kryptys

Telšių Žemaitės gimnazija 

2018 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 

            1. Tikslas: Stiprinti šiuolaikinio ugdymo nuostatas, siekiant veiksmingesnės mokinių visuminės pažangos.

            1.1. Uždavinys: Individualios mokinio pažangos stebėsenos ir (įsi)vertinimo rezultatus veiksmingai naudoti ugdant pasiekimų visybiškumą.

            1.2. Uždavinys: Plėtoti mokytojų patirties sklaidą ir bendradarbiavimą, įgyvendinant šiuolaikinio ugdymo nuostatas.

           

             2. Tikslas: Plėtoti mokinių mokymosi patirčių įvairovę, siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės.

            2.1. Uždavinys: Diegti įtraukaus, patirtinio mokymosi principus.

            2.2. Uždavinys: Stiprinti mokinių ir jų tėvų atsakomybę už mokymąsi ir elgesį.

            2.3. Uždavinys. Teikti mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią pagalbą.
            

            3. Tikslas: Kurti ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę garantuojančią ugdymo(si) aplinką.

            3.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas ugdymui(si), mokinių kompetencijoms plėtoti ir saviraiškos poreikiams tenkinti.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Spalio 12 d., 11 val., gimnazijoje prasidės 
konferencija "Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės",
skirta gimnazijos 100-čiui ir poeto paminklo atidengimui.
-----------------------------------------
KONFERENCIJOS PROGRAMA
-----------------------------------------

100-mečio renginių planas