Antradienis, vasario 19, 2019

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2018 M.

                                                                                                                                     

Telšių Žemaitės gimnazija

Nepamokinės veiklos (renginių) planas

2018 metai     

 

Renginys Atsakingi už renginį Numatoma data
1. Kultūrinė – pažintinė diena. Gimnazijos 100-mečio paskelbimas. Vaikų ir jaunimo studijos „SAVI“ spektaklis „Vilties etiudai iš 7 kalvų miesto“ Žemaitės dramos teatre. Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius 01-04

 

2. Sausio 13-osios paminėjimas. Istorijos mokytojai ir gimnazistų aktyvas 01-13
3. Mokinių kūrybinių vaizdo įrašų „Pasveikink savo mokyklą su 100- mečiu“ pristatymas. Mokinių prezidentūra 01-18
4. Sveikatingumo diena „Judėk ir stiprėk“. Kūno kultūros mokytojai 01-22
5. Susitikimas su pirmakursiais. III–IV kl. mokiniai 01-25
6. Vasario16-osios minėjimas „Lietuvai ir mokyklai 100“. Gimnazijos mokinių prezidento inauguracija (su tėvais). Gimnazistų aktyvas ir istorijos mokytojai 02-15
7. Šimtadienis. III kl. mokiniai 02-09

8. Kovo 11-osios minėjimas

„Aš laisvės vaikas“

Gimnazistų aktyvas ir meno būrelio mokytojai

03-09

9. „Valstybės ir mokyklos raida“. Prof. V. Vaivados, kan.

A. Sabaliausko ir istorikės J.   Bucevičės paskaitos, paroda apie švietimo raidą, buvusių ir esamų mokinių koncertas. Renginys mokyklos ir miesto bendruomenei Žemaičių muziejuje „Alka“.

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius 03-09
10. Protų mūšis „Šventinės Titanų kovos“, skirtas Lietuvos ir gimnazijos šimtmečiams minėti. Geografijos mokytoja ir gimnazistų aktyvas 03 mėn.
11. Karjeros projektavimas. Bibliotekininkas, gimnazistų aktyvas 03 mėn.
12. Konferencija, skirta rašytojos Žemaitės kūrybos ir veiklos įprasminimui. Istorijos mokytojai ir gimnazistų aktyvas 03-29
13. Savaitė be patyčių. Socialinis pedagogas, gimnazistų aktyvas 03 mėn.
14. Šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę. Tikybos mokytojas 03-22
15. Mišrus tinklinio turnyras, skirtas gimnazijos 100-mečiui paminėti. Kūno kultūros mokytojai

04 mėn.

16. Iškilmingas gimnazijos 100-mečio minėjimas „Mokyklos istorija – mūsų istorija“. Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius ir gimnazistų aktyvas 04-28
17. „Mandarinai – 2018“. Gimnazijos mokinių prezidentūra 05 mėn.
18. Padėkos diena „AČIŪ JUMS“. Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius 05 mėn.
19. Paskutinio skambučio šventė. Gimnazistų aktyvas – III kl. mokiniai 05 mėn.
20. Edukacinė – pažintinė išvyka į Žemaitės gimtinę (Bukantės dvarelį). Klasių vadovai 06 mėn.
21. Brandos atestatų įteikimo šventė. Direktorius, neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius, gimnazistų aktyvas 07 mėn.
22. Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių            diena. Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius, gimnazistų aktyvas 09-01
23. Europos kalbų diena. Kalbų mokytojai ir mokiniai 09-26
24. Mokytojų diena. IV-ų kl. mokiniai 10-05
25. Prevencijos programai skirti renginiai.

Socialinis pedagogas

10 mėn.
26. Pirmokų krikštynos „Aš – gimnazistas“. Gimnazistų aktyvas ir II kl. mokiniai 10 mėn.

27. Konferencija, skirta poeto

V. Mačernio atminimui įamžinti.

Lietuvių kalbos mokytojai 10 mėn.
28. Naktis mokykloje. Gimnazistų aktyvas, mokinių prezidentūra 10 mėn.
29. Vėlinių minėjimas „Anapus saulės“. Tikybos mokytojas, I-ų kl. mokiniai 11 mėn.
30. Tolerancijos diena. Gimnazistų aktyvas – I kl. mokiniai 11 mėn.
31. Visuotinė talka – lapų grėbimas. Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 11 mėn.
32. Krepšinio turnyras buvusios gimnazijos mokinių prezidentės Donatos Motuzaitės taurei laimėti. Kūno kultūros mokytojai 11 mėn.
33. Edukacinė vakaronė „Nusipinkime Adventinį vainiką“ (su tėvais). Etnokultūros būrelio mokytojas 12 mėn.
34. Intelektualinis žaidimas „Titanų kovos“ (su tėvais). Geografijos mokytojas ir mokiniai 12 mėn.
35. Tėvų profesijų savaitė gimnazijoje. Klasių vadovai 12 mėn.
36. Gerumo akcija „Tegul Kalėdos aplanko kiekvieną“. Mokinių prezidentūra 12 mėn.
37. Adventinis rytmetis (su tėvais). Gimnazistų aktyvas, meno būrelių mokytojai 12 mėn.

38. Kalėdinis pramoginis

renginys – karnavalas.

Gimnazistų aktyvas – IV-ų klasių mokiniai 12 mėn.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018