Šeštadienis, rugpjūčio 18, 2018

Mokinių konsultavimo grafikas

Telšių Žemaitės gimnazija

TVIRTINU:

Direktorius Žydrūnas Želnys

Mokinių konsultavimo grafikas Nr. 1

Nuo 2017-09-01

 

Eil. Nr.

Mokytojo pavardė, vardas

Dalykas

Sav. val. sk.

Savaitė, savaitės diena, pamoka

 1. Grigaitė Bronislava             matematika 0,5

du kartus per mėnesį: I ir III sav.,

pirmadienis, 8 pamoka

 2. Gustienė Salomėja              chemija 0,5

du kartus per mėnesį: I ir III sav.,

antradienis, 8 pamoka

3.  Misiūrienė Rima                    lietuvių k. 2

antradienis, 8 pamoka;

trečiadienis, 7 pamoka

4.  Pabrėžienė Dalia lietuvių k. 1

trečiadienis, 8 pamoka

5.  Mušinskienė Lina fizika 1

trečiadienis, 8 pamoka

6.  Baltmiškė Raimonda          anglų k. 1

pirmadienis, 7 pamoka

7.  Blaževičienė Rasa             anglų k. 1

ketvirtadienis, 7 pamoka

8.  Griciuvienė Kristina             anglų k. 0,5

du kartus per mėnesį: I ir III sav.,

antradienis, 8 pamoka

9.  Šiaulytė Aina                 istorija 1

trečiadienis, 7 pamoka

10.  Vaičiulienė Vilija                istorija 0,5

du kartus per mėnesį: II ir IV sav.,

pirmadienis, 8 pamoka

11. 

Šešplaukienė Eugenija

biologija 1

trečiadienis, 8 pamoka

12.  Tamaševičius Remigijus fizika 0,5

 pirmadienis, 8 pamoka

13.  Mingėlienė Ala matematika 1

pirmadienis, 8 pamoka

14. Žvirblienė Daiva                 matematika 1

pirmadienis, 8 pamoka

15.  Trepkevičienė Aušra lietuvių k. 1

ketvirtadienis, 8 pamoka

16.  Jablonskienė Vida

rusų k.

ekonomika

1

0,5

ketvirtadienis, 8 pamoka

du kartus per mėnesį: II ir IV sav.,

penktadienis, 7 pamoka

17.  Dambrauskienė Daliutė

rusų k.

vokiečių k.

1

0,5

ketvirtadienis, 8 pamoka

du kartus per mėnesį: I ir III sav.,

antradienis, 8 pamoka

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas