Šeštadienis, rugpjūčio 18, 2018

Darbuotojų sarašas

Telšių Žemaitės gimnazija

Darbuotojų sąrašas

2017–2018 mokslo metai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija Pareigos, dėstomi dalykai

I. VALDYMAS, ŠVIETIMO PAGALBA IR BIBLIOTEKA

1. Žydrūnas Želnys

II vadovų kvalif. kateg.,

matem. vyr.  mokyt.

Direktorius
2. Astra Ladukaitė

II vadovų. kvalif. kateg.,

lietuvių k. mokyt. metod.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k.
3. Rasa Urbonienė choreografijos vyresn. mokyt. Neformaliojo (papild.) ugdymo organizatorė, etnokultūros b.
4. Loreta Zuokienė soc. pedagogas Soc. pedagogė
5. Rosita Gaižauskienė mokytojas Bibliotekininkė, klasės vadovė

 II. MOKYTOJAI  (pagrindinė darbovietė)

1. Loreta Raudytė

tikyb. vyr. mokyt.,

lotynų k. vyr. mokyt.

Mokytoja, tikyba,

lotynų k.

2. Rima Misiūrienė lietuvių k. vyr. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
3. Dalia Pabrėžienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
4. Aušra Trepkevičienė lietuvių k. vyr. mokyt. Mokytoja, lietuvių k.
5. Rasa Blaževičienė anglų k. mokyt. metod. Mokytoja, anglų k.
6. Raimonda Baltmiškė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
7. Elena Kakanauskienė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
8. Kristina Griciuvienė anglų k. vyr. mokyt. Mokytoja, anglų k.
9.

Daliutė

Dambrauskienė

vokiečių  k. vyr. mokyt.,

rusų k. mokyt. metod.

Mokytoja, vokiečių k.,

rusų k.

10. Vida Jablonskienė rusų k. vyr. mokyt.

Mokytoja, rusų k.,

ekonomika

11. Bronislava Grigaitė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
12. Ala Mingėlienė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
13. Daiva Žvirblienė matem. vyr. mokyt. Mokytoja, matematika
14. Alma Linkevičiutė IT vyr. mokyt.

Mokytoja,

informacinės technologijos

15. Salomėja Gustienė chemijos mokyt. metod. Mokytoja, chemija
16. Eugenija Bertavičienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
17. Vilija Vaičiulienė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai, teisė
18. Aina Šiaulytė istorijos mokyt. metod. Mokytoja, istorija, pilietiškumo pagrindai
19. Aurelija Šviežikienė geografijos mokyt. metod. Mokytoja, geografija
20. Regina Nostienė dailės, technologijų vyr. mokyt.

Mokytoja, dailė,

technologijos

21. Rolandas Skarbalius muzikos vyr. mokyt. Mokytojas, muzika
22. Vida Statkienė kūno k. vyr. mokyt. Mokytoja, kūno kultūra
23. Ernestas Regelskis mokytojas Mokytojas, kūno kultūra
24. Rūta Jonkienė mokytojas

Mokytoja, sporto šokis,

šokis

25. Lina Mušinskienė etikos mokyt. metod., fizikos mokytojas Mokytoja, etika, fizika

 III. MOKYTOJAI  (nepagrindinė darbovietė)

1. Sonata Albrikienė lietuvių k. mokyt. metod. Mokytoja, lietuvių k.
2. Rima Gintalienė biologijos mokyt. metod. Mokytoja, biologija
3. Audrius Skukauskas technologijų mokyt. metod., fotografijos mokytojas Mokytojas, fotografija
4. Isidora Stonienė mokytojas Mokytoja, psichologija
5. Remigijus Tamaševičius fizikos mokytojas Mokytojas, fizika
6. Aušra Šlajienė muzikos mokyt. metod. Mokytoja, vokalinis instrumentinis ansamblis
7. Rima Danėlevičienė matematikos mokyt. metod. Mokytoja, matematika
8. Gintaras Vaitkaitis muzikos mokyt. metod. Mokytojas, choras

IV. ADMINISTRACINIS IR PAGALBINIS PERSONALAS

1. Kazys Streckis darbų vyr. mokyt.

Direktoriaus pavaduotojas

ūkio ir bendriesiems reikalams,  technologijos

 

2. Dovilė Brasienė   Raštinės administratorė
3. Gedas Girdvainis   Informacinių technologijų specialistas
4. Stanislava Paulauskienė   Kiemsargė
5. Stanislovas Paulauskis   Kiemsargis
6. Kęstutis Jastrumskis   Darbininkas
7. Danutė Baliutavičienė   Valytoja
8. Regina Varpiotienė   Valytoja
9. Elena Petkevičienė   Valytoja
10. Dalija Žimkienė   Valytoja
11. Juzefa Avelienė   Sargė
12. Vaidotas Lapinskas   Sargas
13. Virmuntas Lapinskas   Sargas
14. Romas Rekašius   Sargas
15. Vaida Urvakienė  

Visuomenės sveikatos

priežiūros specialistė (Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja)

 

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas