Ketvirtadienis, birželio 20, 2019

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2019 m. balandžio 5 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 1 ketvirtis 2018 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 865,23 652,55
2 Budėtojas 1,00 527,24 441,49
3 Darbininkas 1,00 561,27 412,41
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 792,36 575,88
5 Direktorius 1,00 2482,68 1629,73
6 Informacinių technologijų specialistas 1,00 637,57 446,13
7 Kiemsargis 2,00 561,27 400,26
8 Mokytojas be kvalifikac. kategorijs 3,93 1201,39 919,65
9 Mokytojas su kvalifikac. kategorija 23,76 1386,15 1051,75
10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1581,22 1161,40
11 Raštinės administratorius 1,00 666,73 490,07
12 Sargas 3,00 720,89 531,76
13 Socialinis pedagogas 0,50 1231,87 743,75
14 Valytojas 6,00 601,70 288,73

Dėl priėmimo 2019 m.

Informacija 8-tų klasių mokiniams,
norintiems nuo 2019-09-01 mokytis Žemaitės gimnazijoje:
prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami nuo balandžio 1 d.
Informacija: Šviesos g. 15, Telšiai,
tel. 78543, 78540

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018