Ketvirtadienis, lapkričio 23, 2017

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.


2017 m. spalio 11 d.
      Vienam etatui
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 3 ketvirtis  
1 Bibliotekininkas   615,57  
2 Darbininkas   384,07  
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams   538,03  
4 Direktorius   1645,01  
5 Informacinių technologijų specialistas   419,82  
6 Kiemsargis   366,48  
7 Mokytojas   777,87  
8 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė   608,54  
9 Pavaduotoja ugdymui   1182,27  
10 Raštinės vedėja   466,49  
11 Sargas   483,79  
12 Socialinė pedagogė   663,49  
13 Valytojas   388,45