Pirmadienis, gruodžio 10, 2018

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. spalio 12 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 3 ketvirtis 2017 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 654,25 645,24
2 Budėtojas 1,00 406,39 0,00
3 Darbininkas 2,00 398,98 196,67
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 576,00 563,68
5 Direktorius 1,00 1620,60 1597,07
6 Informacinių technologijų specialistas 1,00 441,70 423,40
7 Kiemsargis 2,00 400,48 392,03
8 Mokytojas su kv.kategorija 27,27 1081,11 1055,75
9 Pavaduotoja ugdymui 1,00 1180,93 1262,09
10 Raštinės administratorius 1,00 490,14 484,52
11 Sargas 4,00 496,16 377,42
12 Socialinė pedagogė 0,50 819,04 673,28
13 Valytojas 4,00 420,64 416,56

Gimnazijos himnas

Tapybos paroda

1 SKELBIMAS N. Rericho paroda A3 1

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018