Pirmadienis, rugsėjo 25, 2017

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.


 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2017 m. liepos 27 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 2 ketvirtis 2016 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 617,59 586,04
2 Darbininkas 1,00 381,81 375,75
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 548,07 477,01
4 Direktorius 1,00 1577,92 1709,58
5 Informacinių technologijų specialistas 1,00 415,10 410,82
6 Kiemsargis 2,00 385,85 376,08
7 Mokytojas be kv.kategorijs 4,50 744,23 756,30
8 Mokytojas su kv.kategorija 32,00 751,58 761,19
9 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė 0,50 620,01 664,93
10 Pavaduotoja ugdymui 1,00 1146,29 1244,04
11 Raštinės vedėja 1,00 467,29 481,16
12 Sargas 4,00 507,79 403,28
13 Socialinė pedagogė 0,50 645,58 646,70
14 Valytojas 4,00 413,35 394,30