Penktadienis, spalio 19, 2018

Darbo užmokestis

Bruto VDU ataskaita 2013 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2013 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2014 m. III ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. I-II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2015 m. IV ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. I ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. II ketv.

Bruto VDU ataskaita 2016 m. III ketv.

 

Telšių Žemaitės gimnazija, 190553261
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. spalio 12 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 3 ketvirtis 2017 m.
1 Bibliotekininkas 1,00 654,25 645,24
2 Budėtojas 1,00 406,39 0,00
3 Darbininkas 2,00 398,98 196,67
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 576,00 563,68
5 Direktorius 1,00 1620,60 1597,07
6 Informacinių technologijų specialistas 1,00 441,70 423,40
7 Kiemsargis 2,00 400,48 392,03
8 Mokytojas su kv.kategorija 27,27 1081,11 1055,75
9 Pavaduotoja ugdymui 1,00 1180,93 1262,09
10 Raštinės administratorius 1,00 490,14 484,52
11 Sargas 4,00 496,16 377,42
12 Socialinė pedagogė 0,50 819,04 673,28
13 Valytojas 4,00 420,64 416,56

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Spalio 12 d., 11 val., gimnazijoje prasidės 
konferencija "Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės",
skirta gimnazijos 100-čiui ir poeto paminklo atidengimui.
-----------------------------------------
KONFERENCIJOS PROGRAMA
-----------------------------------------

100-mečio renginių planas