Šeštadienis, rugpjūčio 18, 2018

Administracijos kontaktai

 

006 1
Gyvenimo aprašymas (.pdf) 

Direktorius: Žydrūnas Želnys
tel./faks.: (8 444) 78540
el. p.: zelnys@tzg.lt

---------------------------------------
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Astra Ladukaitė

tel.: (8 444) 78543

el. p.: astra@tzg.lt 
---------------------------------------

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams: Kazys Streckis

tel.: (8 444) 78542
---------------------------------------

Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorė: Rasa Urbonienė

tel.: (8 4444) 78542
---------------------------------------

Raštinės vedėja: Dovilė Brasienė

tel.: (8 444) 78542

el. p.: zemaite@tzg.lt

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas