Šeštadienis, rugpjūčio 18, 2018

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2017 M.

TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJA

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS

2017 METAI

RENGINYS ATSAKINGI UŽ RENGINĮ NUMATOMA DATA


1. Sausio 13-osios paminėjimas Istorijos mokytojai ir gimnazistų aktyvas 01.13
2. Sveikatingumo diena ‚Judėk ir stiprėk“ Kūno kultūros mokytojai         01.23
3. Susitikimas su pirmakursiais   III kl. mokiniai     01 mėn.
4.Vasario 16-osios minėjimas. Gimnazijos mokinių prezidento inauguracija (su tėvais) Gimnazistų aktyvas ir istorijos mokytojai 02.15
5. Šimtadienis III kl. mokiniai 02.24

6. Kovo 11-osios paminėjimas

„Aš laisvės vaikas“

Gimnazistų aktyvas ir meno būrelio mokytojai

03 mėn.

7. Karjeros projektavimas Bibliotekos vedėjas, gimnazistų aktyvas 03  mėn.

8. Intelektualusis žaidimas „Titanų kovos“ (su tėvais)

Geografijos mokytoja ir gimnazistų aktyvas 03 mėn.
9. Savaitė be patyčių Socialinis pedagogas, gimnazistų aktyvas 03 mėn.
10. Šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę Tikybos mokytojas 04 mėn.
11. Mišrus tinklinio turnyras, skirtas buvusio aukščiausio gimnazijos mokinio S. Žvirzdino įsteigtam prizui laimėti Kūno kultūros mokytojai

04 mėn.

12. „Mandarinai – 2017“ Gimnazijos mokinių prezidentūra 05 mėn.
13. Padėkos diena “AČIŪ JUMS“ Popamokinės veiklos organizatorė 05 mėn.
14. Paskutinio skambučio šventė Gimnazistų aktyvas – III kl. mokiniai 05 mėn.
15. Edukacinė-pažintinė išvyka į Džiuginėnus Žemaitės muziejų    
16. Atestatų įteikimo šventė Gimnazistų aktyvas 07 mėn.
17. Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių              diena Gimnazistų aktyvas 09. 01
18. Europos kalbų diena Kalbų mokytojai ir mokiniai             09. 26           
19. Mokytojų diena IV- ų kl. mokiniai 10. 05
20. Prevencijos programai skirti renginiai

Socialinis pedagogas

           10 mėn.
21. Pirmokų krikštynos „Aš gimnazistas“ Gimnazistų aktyvas ir II kl. mokiniai 10 mėn.
22. Naktis mokykloje Gimnazistų aktyvas, mokinių prezidentūra 10 mėn.
23. Vėlinių paminėjimas „Anapus saulės“ Tikybos mokytojas, I- ų kl. mokiniai 11mėn.
24. Tolerancijos diena Gimnazistų aktyvas – I kl. mokiniai 11mėn.
25. Visuotinė talka – lapų grėbimas Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams 11mėn.
26. Krepšinio turnyras buvusios gimnazijos mokinių prezidentės Donatos Motuzaitės taurei laimėti ūno kultūros mokytojai 11 mėn.
27. Edukacinė vakaronė „Nusipinkime Adventinį vainiką“(su tėvais) Etnokultūros būrelio mokytojas  
28. Intelektualinis žaidimas  „Titanų kovos“ (su tėvais) Geografijos mokytojas ir mokiniai 12 mėn.
29. Tėvų profesijų savaitė gimnazijoje Klasių vadovai 12 mėn.
30. Gerumo akcija „Tegul, Kalėdos aplanko kiekvieną“ Mokinių prezidentūra 12 mėn.
31. Kalėdinis rytmetis (su tėvais) Gimnazistų aktyvas, meno būrelių mokytojas 12 mėn.

32. Kalėdinis pramoginis

 renginys – karnavalas

Gimnazistų aktyvas – IV-ų klasių mokiniai 12 mėn.

Gimnazijos himnas

Informacija

Informacija 8-tų klasių 
mokiniams, norintiems nuo 
2018-09-01 mokytis būsimoje 
I-oje gimnazijos klasėje.
---------------------------
Nuo balandžio 1 d.
priimame prašymus

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas