Ketvirtadienis, rugpjūčio 22, 2019

Mokinių mainų projektas su Lenkija

Dvišalis Telšių Žemaitės gimnazijos mokinių mainų  projektas su Lenkijos Minsk Mazowiecki miesto gimnazija – licėjumi (Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej) buvo pradėtas 2013 metais. Kiekvienais metais dviejų mokytojų ir penkiolikos mokinių grupės vyksta vienos pas kitas, yra apgyvendinamos šeimose ir vykdo projektinę veiklą, t. y. dalyvauja įvairiose, įdomiose projekto išvykose, veiklose ir renginiuose.

Projekto tikslas – vystyti moksleivių bendravimo įgūdžius, atskleisti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokyti panaudoti kritinio mąstymo gebėjimus kasdieninėse situacijose, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius, dalintis žiniomis ir patirtimis  apie savo šalies kultūrą, tradicijas, literatūrą, geografiją, istoriją, ekonomiką.   Kiekvienas projekto etapas turi temą, kuri skiriama atsižvelgiant į mokinių pomėgius, aktualių gebėjimų ir kompetencijų ugdymą.

Šis projektas – puiki galimybė moksleiviams artimiau susipažinti su užsienio šalių švietimo sistemomis, praplėsti asmeninių pažinčių ratą, pažinti užsienio šalies kultūrą ir kraštovaizdį, ugdyti savo socialinį ir kultūrinį sąmoningumą bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.  Projektą koordinuoja anglų k. mokytoja K.Griciuvienė.

„Lyderių laikas 2“

Telšių Žemaitės gimnazija įsitraukė į projektą „Lyderių laikas 2“ 2012 metais. Projekte taip pat dalyvauja Telšių „Džiugo“ gimnazija, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija,  Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Telšių švietimo centras ir Telšių r. savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyrius.

Vykdant projektą „Lyderių laikas 2“, buvo sukurtas Telšių rajono unikalus lyderystės modelis „Visų lygmenų švietimo lyderystės sistemos sukūrimas Telšių rajono savivaldybėje“ bei įgyvendinta jo kūrėjų vizija, praktiškai tapusi Telšių rajono švietimo lyderių bendrija (TŠLB), kuri aktyviai veikia ir dabar.

TŠLB sudaro 3 metų kadencijai deleguoti mokyklų lyderių grupių (MLG), Administracijos, TŠC, Telšių rajono mokinių parlamento, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Telšių rajono skyriaus, Telšių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovai. Bendrijos veiklą kasmet koordinuoja vis kita gimnazija. Koordinuojančios mokyklos vaidmuo 2017 metais perduotas Telšių Žemaitės gimnazijai.

Šios bendrijos pagrindinis tikslas – inicijuoti lyderystės vystymąsi Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, burti švietimo bendruomenes ir socialinius partnerius sėkmingo vaiko ugdymui(si). Bendrijos veikla apima platų ratą asmenų, kuriems rūpi švietimas. Į lyderystės veiklas įtraukti pedagogai, vadovai, švietimo skyrius ir švietimo centras, politikai, tėvai ir mokiniai.

Bendrija nuolatos telkia rajono bendruomenę švietimo iniciatyvoms įgyvendinti, inicijuoja su lyderyste susijusius projektus ir mokymus, organizuoja forumus. Veikdama drauge su mokyklose suburtomis lyderių grupėmis, Telšių rajono švietimo lyderių bendrija skatina visų lygmenų švietimo bendruomenės narių įsitraukimą ir rezultatyvų bendradarbiavimą, ugdant sėkmingą žmogų.

„Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“

Projektą  inicijavo  žurnalistas  Andrius Tapinas. Projekto tikslas – į mokyklas atvykę žinomi žmonės  papasakoja savo sėkmės istorijas, kad moksleivius  ir vietos gyventojus padrąsintų, įkvėptų ir palaikytų siekti svajonių bei tikslų.

Paraišką dalyvauti projekte pateikė iniciatyvūs mūsų bendruomenės nariai - mokiniai Haroldas Vaičkus  (IVa kl.) ir Gabija Būtaitė (IIId kl.), mokytojos Dalia Pabrėžienė, Vilija Vaičiulienė, soc. pedagogė Loreta Zuokienė.

 Dėkojame iniciatoriams, nes jų dėka mūsų gimnazija pateko į projektą - iš 900 šalies mokyklų pateiktų paraiškų buvo atsirinkta 60!  Iki gegužės kas mėnesį atvažiuos į gimnaziją po žinomą Lietuvos žmogų – nuo valstybės vadovų iki TV laidų vedėjų, verslininkų ir ekonomistų, menininkų. 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018