Pirmadienis, rugpjūčio 26, 2019

Informacija apie laisvas darbo vietas Mokytojams

TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai tel. / faks. 8 444 78540, el. p. zemaite@tzg.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190553261.

Telšių teritorinei darbo biržai                                                                                            2019-06-27 Nr. S-80

Telšių rajono savivaldybės administracijos

švietimo ir sporto skyriui

 DĖL INFORMACIJOS APIE LAISVAS MOKYTOJO PAREIGYBES NUO 2019-09-01

             Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

            Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Pareigybės pavadinimas Darbo krūvis Darbo sutarties rūšis Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti
  1.  
Telšių Žemaitės gimnazija

Anglų kalbos mokytojas

 

20 savaitinių kontaktinių pamokų, vadovavimas klasei Neterminuota Pageidautina – ne žemesnė kaip anglų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje).

7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentai pateikiami adresu: Telšių Žemaitės gimnazija, Šviesos g. 15, LT-87123 Telšiai.

Dokumentai pateikiami iki 2019 m. liepos mėn. 10 d. darbo laiko pabaigos imtinai asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį, kuris įvyks 2019 m. liepos mėn. 11 d. pagal sudarytą grafiką. Pradžia 9.30 val.

Tel. (8 444) 78540, (8 444) 78542, el. p. zemaite@tzg.lt.

Direktorius      Žydrūnas Želnys

Dovilė Brasienė tel. (8444) 78542, el. p. zemaite@tzg.lt

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018