Pirmadienis, gegužės 27, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Dialogo diena

Gerbiami Telšių Žemaitės gimnazijos bendruomenės nariai,

kviečiame aktyviai dalyvauti dialogo dienoje šių metų balandžio 25 d., ketvirtadienį.

Darbotvarkė:

  1. 15 – 18 val.: Individualūs I–IV klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių ir dalykų mokytojų pokalbiai apie vaiko mokymąsi, pažangą (pagal tėvų ar/ir mokytojų pageidavimą). Pokalbiai vyks dalykų mokytojų kabinetuose (bus pateiktas kabinetų planas).
  2. 18 – 18.45 val.: Bendras visų II klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas salėje tema „Mokinių individualių ugdymo planų sudarymas pagal vidurinio ugdymo programą“.
  3. Nuo 18.45 val.: II klasės tėvų susirinkimai – pokalbis su klasės vadove nurodytuose kabinetuose.

Gimnazijos administracija

 

 

Dėl priėmimo 2019 m.

Informacija 8-tų klasių mokiniams,
norintiems nuo 2019-09-01 mokytis Žemaitės gimnazijoje:
prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami nuo balandžio 1 d.
Informacija: Šviesos g. 15, Telšiai,
tel. 78543, 78540

Skelbimas

Informacija apie laisvas darbo vietas

Telšių Žemaitės gimnazijai
reikalingas pavaduojantis matematikos
mokytojas. Klasės – II, III, IV gimnazijos.
Krūvis derinamas.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra