Pirmosios gimnazijos Telšiuose 100 - mečio paminėjimo šventė

444444 SmallBalandžio 28 d. Žemaitės gimnazijoje rinkosi įvairių laidų abiturientai, mokytojai, svečiai. 100 - mečio šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Šv. Mišias už visus esamus ir buvusius gimnazijos mokytojus, mokinius, bendruomenės narius aukojo bažnyčios klebonas, prelatas Juozas Šiurys. 100 - mečio renginys gimnazijoje prasidėjo dirbusio gimnazijoje ( 1920–1923 m.) mokytojo Vydūno giesme „Lietuvai“ ir „Maldos“ žodžiais. Renginį vedė 2010 metų abiturientė Viktorija Bružaitė, 2008 metų abiturientas Tadas Jovaiša, 2015 metų abiturientas Romanas Klingeris ir III a klasės gimnazistė Emilija Gailiūtė. Šventės meninėje programoje skambėjo gimnazisto - poeto Vytauto Mačernio eilės, šoko, dainavo , grojo buvę ir esami mokiniai. 100-mečio renginio svečius pasveikino gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys, o vedėjos Viktorijos perskaitytas mokytojos (1939 metų gimnazijos absolventės) Stasės Kochanauskaitės sveikinimas suteikė jaunatviško optimizmo. Jautriai buvo išklausytas, ilgus metus Žemaitės vidurinei mokyklai vadovavusios direktorės Irenos Parakininkienės sveikinimas. Gimnazijos bendruomenę sveikino Lietuvos Seimo nario Valentino Bukausko atstovė - sekretorė Telšiuose Laima Jurytė-Zakarauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Regina Pocienė, Telšių savivaldybės metas Petras Kuizinas, savivaldybės direktorius Saulius Urbonas, Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėja, buvusi gimnazijos absolventė Danutė Mažeikienė. Legendinio gimnazijos orkestro vadovo Konstantino Dobrovolskio sūnus Romualdas Dobrovolskis mokyklai padovanojo porą muzikos instrumentų. Iš tolimų Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi 1968 metų 11 klasės mokinė Laima Širvinskaitė-Apanavičienė nuoširdžiausius linkėjimus perdavė nuo 1941 metais baigusio absolvento, vėliau Ilinojaus universiteto chemijos profesoriumi tapusio Broniaus Jašelskio. Profesorius nepamiršo savo mokyklos ir įkūrė stipendijų fondą dabartinių gimnazistų studijoms remti. Ponia L. Apanavičienė nudžiugino žinia, kad profesorius B. Ješelskis padidino stipendijų fondą. Į šventinį renginį atvykęs dirbusių gimnazijoje (1939-1949 m.) mokytojų Valiušaičių, kuriems suteiktas Pasaulio Teisuolių vardas, giminaitis Vidmantas Valiušaitis pasidalijo atsiminimais apie dėdę matematikos mokytoją Bronių Valiušaitį, jo prasmingus darbus. Prisiminimais apie pirmąjį gimnazijos direktorių A. Simaitį dalijosi jo dukterėčia Irena Simaitytė-Norvaišienė. Rašytojas Danielius Mušinskas(1969 metų absolventas) ir kiti buvę gimnazijos auklėtiniai dalijosi savo mokyklinių metų išlikusiais įspūdžiais, linkėjo gimnazijos bendruomenei sėkmingo naujojo šimtmečio.

Po renginio šventės dalyviai vaišinosi kava, saldumynais, aplankė savo klases, susitiko su mokytojais, klasės draugais, įsiamžino prie 100 - mečio arkos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti renginį, visiems atvykusiems i gimnazijos 100 - mečio šventę „Mūsų istorija – mokyklos istorija“.