Sekmadienis, lapkričio 17, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Socialinių mokslų metodinės grupės susirinkimas 2016-06-13

Pasibaigus mokslo metams  Socialinių mokslų metodinė grupė aptarė  veiklą per mokslo metus.  Šios grupės nariai – istorijos ir pilietinio ugdymo, geografijos, dorinio ugdymo, technologijų ir dailės, kūno kultūros mokytojai, bibliotekos vedėja, socialinė pedagogė bei kultūrinių renginių mokykloje organizatorė - sėkmingai vykdė metodinę veiklą, organizavo renginius gimnazistams, ruošė mokinius olimpiadoms ir konkursams.

Pagrindinė susirinkimo tema -  Idėjų bankas: metodų, integruotų pamokų, projektų įgyvendinimo patirtis. L.Mušinskienė pristatė filosofinės etikos pamokose sėkmingai taikomą  dienoraščio, klausimų kūrimo porose metodą. A.Šiaulytė vykdydama projektą „Gyvenimas Sovietų Sąjungoje 1940 - 1990 m“ pilietinio ugdymo pamokose II klasėse taikė tyrinėjimo metodą, kai mokiniai turėjo galimybę pažinti Tėvynės istoriją bendraudami su šeimos nariais.

V.Vaičiulienė ir L.Raudytė vykdydamos projektą „Motiejus Valančius – ryškiausia žvaigždė XIX a. Lietuvos danguje“,  organizavo ekskursijas I ir II klasių gimnazistams po Žemaitiją, kvietėsi į susitikimus  su gimnazistais tremtinių ir politinių kalinių organizacijų atstovus, rajono dvasininkus. R.Urbonienė ruošė mokinių  meninius prisistatymus ne tik mokykloje, bet ir edukacinių išvykų metu.

Susirinkime buvo akcentuota, kad pilietiškumą, istorinės praeities supratimą ugdo ne tik istorijos, bet ir kitų dalykų mokytojai.  Bendradarbiauja tikybos, etikos, pilietinio ugdymo ir  istorijos, geografijos mokytojos, mokyklos renginių organizatorė R.Urbonienė. Įjungiamos ir kitų metodinių grupių narės – anglų k., lietuvių k. mokytojos.

Socialinė pedagogė L.Zuokienė, mokyklos bibliotekininkė R.Gaižauskienė , technologijų mokytojai  R.Nostienė, K.Streckis bendradarbiauja vykdydami savęs pažinimo ir profesijos pasirinkimo programą. L.Zuokienė kuravo ESF Akademijos vykdomą projektą  „Pasimatuok profesiją“.  Sėkmingai L.Zuokienės, R.Nostienės vykdytą  projektą „Draugystė“ numatyta tęsti kitais mokslo metais.

Susirinkimo nariai nusprendė, kad pasidalijimas patirtimi naudingas ir skatina bendradarbiauti.

 

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Aina Šiaulytė

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 5 svečiai (-ių) ir narių nėra