Penktadienis, spalio 18, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

Apie žemaičių vyskupą Motiejų Valančių iš kunigo svečio lūpų

Mūsų gimnazijos pirmokai (Ia, Ib ir Ic klasės) balandžio 12 d. per istorijos pamoką sulaukė svečio. Jiems paskaitą apie Motiejaus Valančiaus asmenybę skaitė kunigas kanauninkas, Telšių kunigų seminarijos prefektas ir dėstytojas Andriejus Sabaliauskas. Jis priminė šio garsaus žemaičių dvasininko gyvenimo ir vyskupavimo istorinį kontekstą, paminėdamas esminius biografijos, veiklos, kūrybos faktus, nuveiktus darbus, atskleidė jo asmenybės svarbą ir įtaką, prasiskverbusią į įvairias mūsų tautos žmonių gyvenimo sritis: nuo jų lavinimo, švietimo, doros ir tikėjimo stiprinimo, blaivinimo iki  galų gale subrendusio naujo sąjūdžio, siekusio sukurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Motiejų Valančių svečias pavadino mūsų tautos patriarchu. Jis kalbėjo ne tik gyvu žodžiu, vaizdingu ir išraiškingu pasakojimu, stipriu, galingu balsu užtraukta giesme, bet ir visa savo širdimi.

Pirmokams šis susitikimas įvyko neatsitiktinai. Jie visus šiuos mokslo metus dalyvauja projekte „Vyskupas Motiejus Valančius (1801 m. vasario 16 d. – 1875 m. gegužės 17 d.)–  „ryškiausia žvaigždė mūsų XIX a. istorijos danguje“ (Vaclovas Biržiška)“, integruojančiame istoriją ir tikybą. Per istorijos pamokas kartu su mokytoja Vilija Vaičiuliene labiau kalbėjo apie šį žemaičių vyskupą, kaip apie istorinę asmenybę jo gyvenamąjį laikotarpį, o per tikybą gilinosi į jo biografiją ir jo inicijuotą blaivybės sąjūdį ir ruošė projektinius darbelius apie įvairias šių dienų priklausomybių formas ir jų keliamas grėsmes.

Šia didelį įspūdį visiems palikusia paskaita projektas nesibaigė. Planuojama dar šį pavasarį aplankyti su šia mūsų tautos ir Bažnyčios istorijai svarbia asmenybe susijusias Žemaitijos vietas.

Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 22 svečiai (-ių) ir narių nėra