VU dėstytojo matematikos paskaitos gimnazistams

100 8246 SmallSausio 28 d. mūsų gimnazijos matematikams buvo įsimintina. Šią dieną gimnazijoje svečiavosi Vilniaus Universiteto matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėjas Edmundas Mazėtis. Jis skaitė paskaitas I-II ir III-IV kl. mokiniams, kurie dalyvauja matematikos olimpiadose, domisi šiuo mokslu. Docentas kartu su mokinais sprendė netradicinius matematinius uždavinius. Mokiniai išsiaiškino, kaip atspėti dėžutėse esančių kamuoliukų spalvas, gilindamiesi į duotas užuominas bandė atspėti traukinio mašinisto vardą, išsiaiškino, kas yra invariantas. Paskaitos pabaigoje aktyviausieji buvo apdovanoti VU atminimo dovanėlėmis.

Dėkojame matematikos mokytojoms, suorganizavusioms šį susitikimą, kurio metu galėjome pagilinti matematikos žinias. Tikimės, kad įgytos žinios mums padės olimpiadoje, o ateityje sulauksime dar ne vieno turiningo susitikimo.

Julija Usytė, IId kl.