Bendravimo paskaita

100 7793 SmallGegužės 15 dieną I-II klasių gimnazistams paskaitą skaitė Lietuvos Edukologijos fakulteto socialinio ugdymo katedros vedėja, doc. dr. Sigita Burvytė. Viešnia su gimnazistais kalbėjosi apie šiandienines mokinių bendravimo problemas. Ji kartu su gimnazistais analizavo, kaip rasti drąsos pasakyti tiesą apie savo jausmus, apie kitų nepriimtinas nuomones, kaip siekti bendrų tikslų. Lektorė žaidybiniais metodais padėjo mokiniams išsakyti daug gerų žodžių bendramoksliams. Doc. dr. Sigita Burvytė teigė: „Išmokti sakyti komplimentus ir dėkoti vieni kitiems nėra paprasta. Konkurencinga bendruomenė skatina konkuruoti, bet nepadeda išmokti bendradarbiauti, todėl kviečiami lektoriai to mokyti“.

Informacija apie stojimą į LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vykdomas programas: tel. (85) 2752290, bit.ly/studijuok, el. paštas: suk@leu.lt

Plačiau apie tai paskaitykime  www.ugdykim.lt


cheap carisoprodol for sale online