Kunigo R. Skrinsko paskaita

021 SmallSpalio 15 dieną kunigas Robertas Skrinskas skaitė paskaitą apie girtavimo, rūkymo, narkotikų ir abortų žalą paauglystėje, skaistumą iki vedybų su pasižadėjimu. I-II klasių gimnazistai įdėmiai klausėsi aktualios paskaitos, kurios vaizdinė medžiaga verčia  susimąstyti apie neapgalvoto elgesio pasekmes. Kunigas geba šiltai ir nuoširdžiai bendrauti su gimnazistų auditorija. Dėkojame kunigui už nuoširdų rūpinimąsi mokinių ateitimi ir didelį asmeninį indėlį auklėjant jaunąją kartą.