Antradienis, vasario 19, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

DĖL 2 PROC. GPM PARAMOS 2018 METAIS (UŽ 2017 METUS)

Nuoširdžiai dėkojame Visiems (darbuotojams, tėveliams, buvusiems mokiniams, palaikantiems mokyklą), parėmusiems gimnaziją praėjusiais metais, pervedant 2 proc. GPM sumos.

Jūsų parama mums padeda ugdyti Vaikus, sugebančius kūrybiškai mąstyti, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, gebančius aktyviai ir atsakingai integruotis į šiuolaikinę mūsų visuomenę, modernizuojant gimnazijos ugdymo procesą.

Prašytume ir šiemet paremti Žemaitės gimnaziją iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra įtvirtinta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį (2017 m.) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2 proc. paremti pasirinktą subjektą. Tikimės Jūsų supratingumo, paremiant mokyklą arba tėvų klubą „Drauge“ ir taip prisidedant prie ugdymo tobulinimo, mokinių skatinimo. Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai arba tėvų klubui (o tai reikia atlikti iki gegužės 1 d.), reikia užpildyti specialią formą FR0512 (kompiuteriu arba ranka, dėl pildymo galima (kviečiame) kreiptis į mokyklą). Užpildytą formą paramos davėjas turi pristatyti į VMI užklijuotame voke su parašu arba perduoti per mokinį mokyklai.

Tie asmenys, kurie privalo pateikti savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nurodant, kiek procentų (iki 2 proc.) ketinate pervesti paramai.

Telšių Žemaitės gimnazijos rekvizitai:

Įmonės kodas: 190553261

Žemaitės gimnazijos tėvų klubo „Drauge“ rekvizitai:

Įmonės kodas: 300565052

Pagarbiai, direktorius Žydrūnas Želnys, tėvų klubo „Drauge“ prezidentas Romanas Klingeris

P. S.  Jei kyla neaiškumų, prašome skambinti tel. 78540 

Telšių Žemaitės gimnazija

2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paramos lėšų panaudojimas 2017 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Gimnazijos reprezentacinės medžiagos (puodeliai, knyga, rėmeliai) 167,10
2. Roletai klasių langams 270,00
3. Įvairios prekės 10,61
4. Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis 45,00
5. Transporto (autobusų) nuoma 231,26
6. Delegacijos iš Lenkijos maitinimas 63,00
7. Už mokytojo seminarą 1,20
  IŠ VISO 788,17

 

 Kitų paramos lėšų panaudojimas 2017 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Kopijavimo aparato nuoma ir mokestis už kopijas 1691,32
2. Medžiagos klasių paruošimui naujiems mokslo metams 911,76
3. Kopijavimo popierius 402,93
4. Higienos prekės 95,83
5. Mokinio komandiruotė 6,20
  IŠ VISO 3108,04

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018