Antradienis, vasario 20, 2018
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

DĖL 2 PROC. GPM PARAMOS 2017 METAIS (UŽ 2016 METUS)

Nuoširdžiai dėkojame Visiems (darbuotojams, tėveliams, buvusiems mokiniams, palaikantiems mokyklą), parėmusiems gimnaziją praėjusiais metais, pervedant 2 proc. GPM sumos.

Jūsų parama mums padeda ugdyti Vaikus, sugebančius kūrybiškai mąstyti, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, gebančius aktyviai ir atsakingai integruotis į šiuolaikinę mūsų visuomenę, modernizuojant gimnazijos ugdymo procesą.

Prašytume ir šiemet paremti Žemaitės gimnaziją iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra įtvirtinta nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį (2016 m.) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2 proc. paremti pasirinktą subjektą. Tikimės Jūsų supratingumo, paremiant mokyklą arba tėvų klubą „Drauge“ šiais nelengvais ekonominiais laikais ir taip prisidedant prie ugdymo tobulinimo, mokinių skatinimo. Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai arba tėvų klubui (o tai reikia atlikti iki gegužės 1 d.), reikia užpildyti specialią formą FR0512 (kompiuteriu arba ranka, dėl pildymo galima (kviečiame) kreiptis į mokyklą). Užpildytą formą paramos davėjas turi pristatyti į VMI užklijuotame voke su parašu arba perduoti per mokinį mokyklai.

Tie asmenys, kurie privalo pateikti savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nurodant, kiek procentų (iki 2 proc.) ketinate pervesti paramai.

Telšių Žemaitės gimnazijos rekvizitai:

Įmonės kodas: 190553261

Žemaitės gimnazijos tėvų klubo „Drauge“ rekvizitai:

Įmonės kodas: 300565052

Pagarbiai, direktorius Žydrūnas Želnys, tėvų klubo „Drauge“ prezidentas Romanas Klingeris

P. S.  Jei kyla neaiškumų, prašome skambinti tel. 78540 

  

Telšių Žemaitės gimnazija

2 proc. gyventojų pajamų mokesčių paramos lėšų panaudojimas 2016 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Gimnazijos reprezentacinės medžiagos (puodeliai) 69,72
2. Laikraščio „6 žaros“ spausdinimas 77,44
3. Įvairios prekės 30,70
4. Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis 45,00
  IŠ VISO 222,86

 

 Kitų paramos lėšų panaudojimas 2016 metais

Eil. Nr. Prekių (paslaugų) pavadinimas Suma (Eur)
1. Kopijavimo aparato nuoma ir mokestis už kopijas 1511,92
2. Medžiagos klasių paruošimui naujiems mokslo metams 771,54
3. Kopijavimo popierius 845,80
4. SMART televizorius mokinių poilsio – edukacinei zonai 1190,00
  IŠ VISO 4319,26

 

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas

Konferencija

MuLOZ