Apmąstymų valandėlė

Apmastymu valanda2013 m. lapkričio 6 dieną III-IV klasių gimnazistai kartu su Šv. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčios prelatu klebonu Juozu Šiuriu kalbėjosi ir dalijosi mintimis apie gyvenimo prasmę ir mirtį. Prelatas teigė:  „Mirtis – tai yra mūsų gyvenimo duotybė, turime išmokti būti su šia duotybe, turime sukurti santykį su ja, kuris leistų mums nugyventi pilnavertį ir prasmingą gyvenimą“.

Mokiniai džiaugėsi prasmingai praleistu laiku ir dėkojo svečiui už  dvasingą paskaitą.