YFU asociacija – kas tai?

YFU2013 m. lapkričio 5 d. Žemaitės gimnazijoje lankėsi  YFU asociacijos  direktorius Aivaras Markevičius. YFU direktorius pasakojo, kad tarptautiniai moksleivių mainai - tai puiki galimybė moksleiviams išmokti naują kalbą, pažinti pasaulį ir kitokią kultūrą, susirasti draugų iš viso pasaulio. Šalių geografija plati – moksleiviai siunčiami tiek į Europos, tiek į Amerikos ar Azijos šalis.

YFU (Youth For Understanding) - tarptautinė organizacija, vykdanti jaunimo mainų programas visame pasaulyje. YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms - priimti atvykusį moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose, eina į vietines tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems pažinti skirtingas kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais. Šeimos, atvėrusios duris, priima naują šeimos narį iš kitos šalies, kur yra kiti papročiai ir kitas požiūris į įvairius dalykus. Jos artimiau susipažįsta su kita kultūra, įgyja naują požiūrį į kasdienį gyvenimą. 

Anot YFU asociacijos  direktoriaus Aivaro Markevičius, svarbiausia sąlyga jaunuoliui, norinčiam išvykti mokytis į užsienį – didelis noras ir stipri motyvacija nugalėti savo baimes ir įveikti iššūkius.

Karjeros koordinatorė R. Gaižauskienė