Apie tai, kas iš tiesų svarbu renkantis kelią

Ketvirtokai Telšių kunigų seminarijojeJaunam žmogui nėra lengva apsispręsti, kurį gyvenimo kelią iš visų galimų rinktis, kaip suvokti, kokiai veiklai šioje žemėje esi pašauktas. Todėl labai svarbus patarimas kiekvieno žmogaus, kurio patirtimi ir savirealizacijos pavyzdžiu galima remtis. Mes, Žemaitės gimnazijos abiturientai,  turėjome neeilinę progą pabendrauti su tokiu žmogumi - gerbiamu kanauninku Andriejumi Sabaliausku. Susitikimas vyko Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje.Dvasininkas atsakinėjo į įvairiausius gimnazistams opius  klausimus: pradedant V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ (kurį abiturientai kaip tik tuomet analizavo) pagrindinio veikėjo Liudo Vasario situacija, sunkumais, kuriuos patiria dvasininkai, ir baigiant savojo gyvenimo kelio ieškojimo, pašaukimo, savižudybės bei tikėjimo temomis. Paklaustas, kaip atrasti savąjį pašaukimą, gerbiamas kunigas paaiškino, jog pašaukimas yra tai, kas žmogui iš tiesų svarbu ir kam jis gali skirti visas savo jėgas. Šią mintį dvasininkas pagrindė ir savo pavyzdžiu: nuo pat vaikystės buvo labai religingas, uoliai lankė mišias, meldėsi, nes tai jam buvo reikšminga. Taip pat kanauninkas A. Sabaliauskas davė mums gerą tolerancijos pamoką – papasakojo, kaip jis, tada dar mokyklinio amžiaus vaikas, pasižymėjęs itin giliu tikėjimu, puikiai sutarė su  ateistų šeimoje augusiu berniuku, kuris tik po daugelį metų trukusios draugystės, jau suaugęs, nusprendė prisijungti prie bažnyčios, prašydamas krikšto.
Padiskutavę, pasidaliję mintimis, nuėjome apžiūrėti remontuojamo kunigų seminarijos pastato. Sužinojome, kaip ir kokių dalykų mokosi būsimi dvasininkai. Esame dėkingi gerbiamam kanauninkui Andriejui Sabaliauskui už netradicinę pamoką, malonų sutikimą bei išsakytas mintis, privertusias daugelį iš mūsų, pokalbio-diskusijos dalyvių, susimąstyti apie savo dabartinį gyvenimą, ateitį bei šalia esančius žmones.

Henrika Skersonaitė,
Telšių Žemaitės gimnazija,  IV a kl.