Specialybės paieškos savivaldybėje

II klasių gimnazistams atėjo sunkus apsisprendimų metas – kokius dalykus pasirinkti, kad baigę mokyklą galėtume išsirinkti savo širdžiai artimiausią profesiją? Paieškos mus nuvedė į Telšių rajono savivaldybę, kur buvome maloniai sutikti. Apie savo profesijas ir joms reikalingas savybes papasakojo meras Vytautas Kleiva, administracijos direktorius Saulius Urbonas, Finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė, Architektūros skyriaus vedėjas Algirdas Žebrauskas bei pirminės teisinės pagalbos specialistė Renata Deveikytė. Meras V. Kleiva paragino mokytis kalbų ir, jei norėsime pasukti savo gyvenimo kelią į politiką, nepamiršti pagrindinės įgytos profesijos, o architektas A. Žebrauskas – baigus mokslus atminti, kokia nuostabi žemaičių kalba bei visada grįžti namo į gimtuosius Telšius. Sužinojome, kaip planuojama artimiausiu laiku gražinti mūsų miestą, sulaukėme atsakymų į rūpimus klausimus. Beje, savivaldybėje gavome ne tik naudingą profesijos pasirinkimo, bet ir pilietiškumo pamoką, tai puikiai tiko mūsų technologijų programai apie Lietuvos ūkio šakas . Taigi, po apsilankymo savivaldybėje įgavome naujų žinių ir gal kai kuriuos iš mūsų tai paskatins pasirinkti vieną iš minėtų specialybių. Dėkojame Julijos mamai R. Deveikyte, mokytojams R. Nostienei ir K. Streckiui už suorganizuotą kelionę į Telšių savivaldybę.

  Henrika Skersonaitė   IIa kl