Ketvirtadienis, birželio 20, 2019
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšiai
  • Telšių Žemaitės gimnazija
  • Telšių Žemaitės gimnazija

„IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK“

 

64348145 2468079590075576 3017120268087721984 n SmallGedulo ir Vilties dieną, paskutinę pilietinio ugdymo pamoką II a ir II b klasėse bei tikybos pamoką III gimnazijos klasėse, skyrėme tremtyje žuvusiems ir didžiules kančias patyrusiems Lietuvos piliečiams pagerbti. Apie gimimą traukinio vagone, mamos kančias papasakojo Elena Šidlauskienė. O kodėl tėveliai buvo ištremti? - Dėl to, kad aptvėrė Viekšnalių bažnyčios šventorių! Ačiū buvusiai TŽG lietuvių kalbos mokytojai, poetei Elenai Borusevičiūtei - Šidlauskienei už bendradarbiavimą ir pasidalijimą skaudžia patirtimi. Projektą- integruotą pamoką organizavo mokytojos L.Raudytė ir A.Šiaulytė. Renginio vedėjai Greta Gureckytė ir Ugnė Daraškevičiūtė, poetės eiles perskaitė Vilius Dikontas.

Gedulo ir vilties dieną tradiciškai vyksta (šiemet jau ketvirtąjį kartą) tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu išsaugome ne vien istoriją, bet ir kiekvieną likimą.
Pirmą kartą ši akcija vyko Telšiuose, ant Vilniaus kalvos šalia paminklo, „Trys kryžiai“, šalia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios. Skaitymai prasidėjo birželio 14 d. 13 val. Gimnazistai kartu su mokytojais perskaitė kelis šimtus pavardžių, kuriuos palietė tremtis.

 

Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka

62500492 2357598890971665 3775877634504785920 n SmallBirželio 12 d. mokytojos  Raimonda Baltmiškė ir Vilija Vaičiulienė vedė integruotą pamoką ,,Emigracijos ypatumai XX a." Anglų kalbos ir istorijos pamokose mokiniai žiūrėjo ir analizavo dokumentinius filmus  ,,Operation priboi"  ir ,, Choose your future". 
Birželio 12 d. vyko baigiamoji pamoka su 1-2 klasių mokiniais, kurioje mokiniai analizavo priverstinės emigracijos pasekmes po II pasaulinio karo. Temos aktualumą padėjo atskleisti viešnia - Regina Klibaitė Chmieliauskienė. Ji kartu su sese, mama ir močiute 1949 m. kovo 25 d. gyvuliniame vagone buvo išvežtos į Irkucko apskritį, Taišeto rajoną. Jautrus viešnios pasakojimas apie patirtą prievartą, skausmą, tėvynės ir šeimos ilgesį palietė mokinius. Ji pasiūlė pasigaminti žaislų iš rūbų skiaučių, sagų, virvelių, degtukų dėžučių, nes iš tokių priemonių padarytais žaislais žaisdavo vaikai tremtyje.  Mokiniai, įkvėpti pasakojimo, kūrybiškai atliko užduotis ir pristatė pagamintus žaislus. Ponia Regina mokė vaikus ratelių ir žaidimų, kurie buvo žaidžiami Sibire tremties metu.
Apibendrindami integruotą veiklą, džiaugiamės turėdami galimybę laisvai išvykti iš šalies mokytis, studijuoti, dirbti ir keliauti visoje ES ir linkime, kad niekada nepasikartotų priverstinė emigracija.  

Lietuvių kalbos draugijos lektorių pamokos

20190611 114801 SmallBirželio 11 d. mūsų gimnazijoje lietuvių kalbos pamokas vedė Lietuvių kalbos draugijos narės – humanitarinių mokslų daktarė Rita Miliūnaitė ir kalbininkė, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė. Viešnios trečiokams ir pirmokams pasakojo apie kalbos technologijas mūsų gyvenime, apie tai, kam ir kaip kuriami nauji žodžiai bei toponimai. Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų komisijoje dalyvaujanti R. Urnėžiūtė pristatė, kaip ir kokiu tikslu šie rinkimai organizuojami pasaulyje, o pastaraisiais metais jau ir Lietuvoje. Ji pakvietė ir mūsų gimnazistus per pamoką išrinkti jaunimo žodį. Aiškaus lyderio nepavyko nustatyti, tačiau ne vienas paminėjo šviežią naujadarą „kaitykla“ arba dabar aktualų posakį „Prailginkim mokslo metus“.

Lietuvių kalbos draugijos viešnios į mūsų gimnaziją atvyko turėdamos gražią misiją – padėkoti už aktyvų dalyvavimą Spaudos atgavimo dieną antrojoje virtualioje lietuvių kalbos viktorinoje pasaulio lietuviams, kurioje sėkmingai dalyvavo net 67 gimnazistai. 3d klasės mokinės Eglė Adomaitytė ir Goda Monstavičiūtė viktorinoje užėmė III vietą ir sulaukė ne tik padėkų, bet ir dovanų.

AČIŪ JUMS

DSC 0174 SmallBirželio 13 d. gimnazijos bendruomenė rinkosi į tradicija tapusia šventę – „Padėkos diena“. Šventės metu gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Astra Ladukaitė dėkojo mokiniams, mokytojams, bendruomenės nariams, visiems, kas gerais darbais, pasiekimais garsino Žemaitės gimnazijos vardą.

Gimnazistų noras siekti gerų rezultatų, žinoti ir išmanyti daugiau už kitus praverčia ruošiantis ne tik pamokoms, bet daug rimtesniems išbandymams - rajono ar respublikos olimpiadoms, konkursams. Visi kartu džiaugėmės, kad tokių mokinių mūsų mokykloje išties daug. Gimnazijos bendruomenės tėvelių klubo „Drauge“ prezidentė Jūratė Beržinienė padėkojo mokiniams, jų tėveliams, mokytojams už bendrystę ir dovanojo saldumynų. Gimnazijos mokinių prezidentė su savo komanda padėkojo mokytojams.

Paminėtas poeto Vytauto Mačernio 98-asis gimtadienis

Jis gimė Žemaitijos vidury, gal kiek labiau į šiaurę,61884594 320283612209906 1792770150223577088 n Small
Dailiam ūkely, netoli nuo Varduvos krantų,
Birželio pradžioje, bet dieną drėgną, niaurią
Ir, rods, sekmadieny, pačiu vidurdienio laiku,
Kai buvo motinos kančių pripildęs pilną taurę
Per daugel nemigo ir siaubo valandų.
(Žmogaus tokia istorija visa:
Iš skausmo gimęs – miršta vėl skausme.)

Vytautas Mačernis, Canto IX

 Birželio 5 dieną paminėtas poeto Vytauto Mačernio 98-asis gimtadienis. Ryte memorialinėje klasėje apsilankę mokinukai su mokytojomis iš Šiaulių rajono atsiuntė šiltus linkėjimus: "Mus sužavėjo V. Mačernio klasė, Jūsų meilė poetui. Ir tas žalias paminklas lyg žalias žiogas ant žalio kalnelio. Šiltai buvome sutikti ir Šarnelėje. Dar kartą žavėjomės žemaičių tvirtybe ir vienybe. Tikimės, ir mūsų mokiniams bent lašelis viso šito užsiliks. Dėkojame Jums, puikios vasaros..."

O pavakare prie paminklo susirinkęs poeto gerbėjų būrelis dalijosi mėgstamais eilėraščiais, pasakojo apie savo pirmąją pažintį su V. Mačerniu, paminklo sukūrimo ir pastatymo istoriją. Gimnazijos sodelyje įamžintas poeto šviesus atminimas įpareigoja mus visus šią dieną minėti kasmet, rasti kuo įvairesnių formų švęsti savo iškiliausio kūrėjo gimtadienį. Ir kitąmet, tikimės, iniciatyvos imsis gimnazistai.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Dalia Pabrėžienė

Smagu dalyvauti miesto šventėse

61894639 666329187141781 3662200256885424128 n SmallBirželio 1 dieną Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Telšių miesto amfiteatre vyko vaikų ir jaunimo dainų ir šokių šventė „Jei būsi Tu – būsiu Aš“. Gimnazijos merginų šokių grupė (vad. Rasa Urbonienė) šventėje šoko kartu su kitų gimnazijų šokėjomis.

Nominacija už idėjos įgyvendinimą

Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos Katechetikos centras šiais metais jau septintąjį kartą organizavo konkursą mokiniams  „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“ .

Šių metų konkurso tema buvo „Lyderystė: pagal Dievo valią ar pataikaujant sau“. Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė mūsų gimnazijos Ia klasės mokiniai: Gabija Blaževičiūtė, Kamelija Dambrauskaitė, Matas Eitkevičius, Matas Juška, Klaudija Hirzel, Valda Kniukštaitė, Viktorija Kumžaitė, Vitalija Kumžaitė, Ieva Sabaliauskytė, Deimantė Sukauskaitė, Valda Venckutė, Kornelija Vitkutė ir Gvidas Žilinskas. Jie fotografijoje sukomponavo vaizdą, Piloto rankų nusiplovimo simboliniu gestu perteikiantį asmens, nepajėgiančio atsispirti neteisingam daugumos spaudimui, sąžinės dramą. Gegužės 17 dieną jie buvo pakviesti atvykti į baigiamąjį renginį Vilniuje, „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje. Kadangi ne visi pakviestieji galėjo vykti, vietoj jų renginyje panoro dalyvauti iš tos pačios klasės Agnė Krasnova, Gaudija Marija Būtaitė ir Benas Drimba. Prieš apdovanojimų ceremoniją vyko koncertas. Dalyvių dėmesį prikaustė išraiškingai aktoriaus, režisieriaus, kompozitoriaus, bardo Aido Giniočio ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atliekamos Vytauto Kernagio dainos. Džiugu, kad ir mūsų gimnazistų nuotrauka komisijos narių buvo pastebėta ir gavo nominaciją už idėjos įgyvendinimą. Apdovanojimus įteikė  iš televizijos laidų puikiai pažįstamas Rimas Šapauskas.

 Tikybos mokytoja Loreta Raudytė

 

Reveransas poetui Vytautui Mačerniui

rodyklė SmallTarptautinio Poezijos pavasario'2019 paukštė pagaliau atskrido ir prie Žemaitės gimnazijos. Mūsų gimnazistams Dovydui Gintvainiui, Nedui Doršai, Dominykui Vaitiekui, Godai Barčauskytei ir Julijai Vargalytei poetine – muzikine kompozicija pasveikinus iš Lietuvos miestų, Lenkijos ir net Ispanijos atvykusius svečius, renginį toliau vedė visos delegacijos pirmininkas, VU dėstytojas, humanitarinių mokslų daktaras Regimantas Tamošaitis.  

Aktorė Irena Plaušinaitytė paskaitė simbolinį šiai šventei J. Strielkūno eilėraštį „Paukščių dangus“: Neprapuolę laukų pragarmėj, / Kai dievai mus nuo žemės nušluos, / Mes išliksime paukščių giesmėj, /Mūsų dvasios gyvens inkiluos. // Giedrą rytą į kiemą išeis / Kito šimtmečio liūdnas žmogus, / Ir jo sielos sparnai išsiskleis, / Kai giedos pilnas paukščių dangus".

Eiles toliau skaitė Petras Gintalas, Tomas Kohen ir jo vertėja Dovilė Kuzminskaitė, Valdas Daškevičius, Vytautas Stulpinas, Sigita Naglienė, Sigitas Birgelis, Arvydas Genys, Algirdas Dačkevičius.

Susirinkusieji miestelėnai turėjo progą išgirsti poetų, atvykusių nusilenkti V. Mačerniui, balsus, o ir mūsų gimnazistams - I a klasei - tai buvo netradicinė literatūros pamoka. Dėkojame pirmokams už pagalbą nešant suolus, aktyvų klausymąsi, ispanų poeto kalbinimą.

Renginio pabaigoje svečiai apsilankė memorialinėje poeto V. Mačernio klasėje.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Dalia Pabrėžienė

Dėl priėmimo 2019 m.

Informacija 8-tų klasių mokiniams,
norintiems nuo 2019-09-01 mokytis Žemaitės gimnazijoje:
prašymai mokytis į naujai formuojamas klases teikiami nuo balandžio 1 d.
Informacija: Šviesos g. 15, Telšiai,
tel. 78543, 78540

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Svečiai

Dabar svetainėje 21 svečiai (-ių) ir narių nėra